Hotline

ŽIADOSŤ O ZMENU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁRA


Nižšie Vám uvádzame formulár na žiadosť o zmenu splátkového kalendára. Po spracovaní formulára Vám pošleme potvrdenie na Vami zadanú e-mailovú adresu.


* Obchodný názov / Meno a priezvisko
:
* Sídlo / Adresa
:
zadávajte v tvare: ulica a číslo, PSČ mesto
* Číslo zmluvy
:
číslo sa zadáva vo formáte LZF/05/12345
* Dôvod podania žiadosti
:
* Ako potrebujete upraviť splátkový kalendár?
:


* Emailová adresa
:
* Mobilné číslo
:
zadávajte v tvare +421903111222