Hotline

O SPOLOČNOSTI

Na trhu pôsobíme už od roku 1996. So základným imaním 49 790 878,31 EUR sme kapitálovo najsilnejšou lízingovou spoločnosťou na Slovensku. Silné kapitálové zázemie KBC Group a dlhoročné skúsenosti využívame na naplnenie nášho poslania, ktorým je poskytnúť každému zákazníkovi profesionálne služby a napĺňať jeho potreby.

ČSOB Leasing, a.s. ako veriteľ poskytuje spotrebiteľské úvery v súlade s platnou legislatívou SR v zmysle platnej licencie udelenej NBS – zoznam nebankových veriteľov.


Lízingová spoločnosť univerzálneho typu

ČSOB Leasing, a. s., uzatvoril v roku 2018 spolu 21345 nových zmlúv, v objeme obstarávacích cien 617 mil. €. Na celkovom lízingovom trhu zabezpečil tento výsledok spoločnosti 1. miesto už po siedmy raz v rade. Pätnásty krát za sebou dosiahol ČSOB Leasing 1. miesto vo financovaní ťahačov, prívesov, návesov a autobusov a trinásty raz v rade obsadila spoločnosť 1. miesto vo financovaní strojov, zariadení a technológií. Vo financovaní osobných a úžitkových automobilov obsadil ČSOB Leasing 1. miesto po tretí krát za sebou.

Ku koncu roku 2018 spoločnosť spravovala takmer 63 tisíc živých zmlúv. Zo strany ČSOB Leasing je tak aktuálne financovaných takmer 45 tisíc osobných a úžitkových áut, takmer 8 tisíc nákladných vozidiel ako aj takmer 8 tisíc strojov, zariadení a technológií, vyše 100 nehnuteľností a niekoľko stoviek lodí, lietadiel a železničných vozidiel.

OBCHODNÉ VÝSLEDKY
 20132014201520162017 2018
Celkový objem nových obchodov
355 mil.€364 mil.€425 mil.€521 mil.€579 mil.€617 mil.€
Celkový počet nových zmlúv
12 91012 92414 40617 69520 80721 345
Postavenie na lízingovom trhu
1.1.1.1.1.1.


Centrála spoločnosti v Bratislave


ČSOB Leasing je lídrom lízingového trhu.
ČSOB centrála
ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11 (objekt Zuckermandel), 815 10 Bratislava
Ponúkame Vám financovanie osobných, úžitkových, nákladných vozidiel a dopravnej techniky, ako aj financovanie strojov, technológií a zariadení. Máme pre Vás pripravené najširšie portfólio produktov na trhu - finančný lízing, operatívny lízing a spotrebný úver.


Členovia finančnej skupiny

ČSOB Finančná skupina vyniká svojou širokou ponukou služieb a produktov pre všetkých klientov. Pod jednou strechou ponúka nielen bankové služby, ale aj poistenie, viaceré typy financovania, stavebné sporenie, pôžičky, investovanie, leasing, faktoring a mnoho ďalších a to vďaka svojim dcérskym spoločnostiam ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring, ČSOB Stavebná sporiteľňa a ČSOB Poisťovňa.

ČSOB Leasing
Ponúka zákazníkom financovanie osobných, úžitkových, nákladných automobilov a dopravnej techniky, strojov, technológií a zariadení. Portfólio lízingových produktov tvorí - finančný lízing, operatívny lízing a spotrebný úver. Dlhodobo si zachováva pozíciu trhového lídra.
ČSOB patrí medzi najsilnejších a najvýznamnejších hráčov na slovenskom bankovom trhu. Je univerzálnou bankou poskytujúcou služby pre všetky segmenty klientov. Je súčasťou najširšej finančnej skupiny na Slovensku - ČSOB Finančnej skupiny, ktorá poskytuje klientom unikátny rozsah profesionálnych finančných a poisťovacích služieb. 100%-ným akcionárom ČSOB banky je KBC Group, ktorá patrí medzi vedúce finančné skupiny na trhu v Belgicku a v strednej Európe.
ČSOB Asset Management je úspešným správcom aktív s výbornou znalosťou lokálnych trhov, s medzinárodnými skúsenosťami a know-how. Poskytuje správu aktív a predaj širokého portfólia podielových fondov. ČSOB Asset Management má na Slovensku jednu z najširších ponúk podielových fondov. Ponúka viac ako 100 fondov v rôznych menách a s rôznymi investičnými stratégiami. Svoju opodstatnenú úlohu majú zaistené fondy, ktoré sú dôležitou súčasťou portfólia produktov ČSOB Finančnej skupiny už od roku 2003.
Poskytuje finančné služby v oblasti tuzemského, exportného factoringu (prefinancovanie pohľadávok) pre stredne veľké spoločnosti, výrobcov, vývozcov, dovozcov a distributérov predovšetkým spotrebného tovaru. Hlavným akcionárom spoločnosti je Československá obchodná banka , a.s..
ČSOB Factoring a.s. je zakladajúcim členom Asociácie faktoringových spoločností Slovenskej republiky.
ČSOB Poisťovňa je univerzálna poisťovacia spoločnosť poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného, neživotného poistenia a poistenia majetku. Poskytuje služby fyzickým osobám, ale aj podnikateľom, ktorí chcú chrániť svoje zdravie, majetok či podnikanie. ČSOB Poisťovňa, a.s. je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie poisťovní.
Ponúka stavebné sporenie, stavebné úvery a medziúvery pre fyzické osoby, ale i právnické osoby.