Hotline

O SPOLOČNOSTI

Na trhu pôsobíme už od roku 1996. So základným imaním 49 790 878,31 EUR sme kapitálovo najsilnejšou lízingovou spoločnosťou na Slovensku. Silné kapitálové zázemie KBC Group a dlhoročné skúsenosti využívame na naplnenie nášho poslania, ktorým je poskytnúť každému zákazníkovi profesionálne služby a napĺňať jeho potreby.


Lízingová spoločnosť univerzálneho typu

ČSOB Leasing, a. s., uzatvoril v roku 2015 spolu 14 406 nových zmlúv, v objeme obstarávacích cien 425 mil. €. Na celkovom lízingovom trhu zabezpečil tento výsledok spoločnosti 1. miesto už po štvrtý raz v rade. Dvanásty krát za sebou dosiahol ČSOB Leasing 1. miesto vo financovaní ťahačov, prívesov, návesov a autobusov a desiaty raz v rade obsadila spoločnosť 1. miesto vo financovaní strojov, zariadení a technológií. Vo financovaní osobných a úžitkových automobilov patrilo ČSOB Leasing už po štvrtý krát za sebou 2. miesto na lízingovom trhu.

Ku koncu roku 2015 spoločnosť spravovala viac ako 41 tisíc živých zmlúv. Zo strany ČSOB Leasing je tak aktuálne financovaných vyše 28 000 osobných a úžitkových áut, okolo 6 700 nákladných vozidiel a autobusov, viac ako 5 700 strojov, zariadení a technológií, do 80 nehnuteľností a približne 700 lodí, lietadiel a železničných vozidiel.

OBCHODNÉ VÝSLEDKY
 201020112012201320142015
Celkový objem nových obchodov
253 mil. €279 mil. €332 mil. €355 mil.€364 mil.€425 mil.€
Celkový počet nových zmlúv
7 9598 78210 86112 91012 92414 406
Postavenie na lízingovom trhu
1.2.1.1.1.1.


Centrála spoločnosti v Bratislave


ČSOB Leasing je lídrom lízingového trhu.
ČSOB centrála
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava 5
Ponúkame Vám financovanie osobných, úžitkových, nákladných vozidiel a dopravnej techniky, ako aj financovanie strojov, technológií a zariadení. Máme pre Vás pripravené najširšie portfólio produktov na trhu - finančný lízing, operatívny lízing a spotrebný úver.


Členovia finančnej skupiny

ČSOB Finančná skupina vyniká svojou širokou ponukou služieb a produktov pre všetkých klientov. Pod jednou strechou ponúka nielen bankové služby, ale aj poistenie, viaceré typy financovania, stavebné sporenie, pôžičky, investovanie, leasing, faktoring a mnoho ďalších a to vďaka svojim dcérskym spoločnostiam ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring, ČSOB Stavebná sporiteľňa a ČSOB Poisťovňa.

ČSOB Leasing
Ponúka zákazníkom financovanie osobných, úžitkových, nákladných automobilov a dopravnej techniky, strojov, technológií a zariadení. Portfólio lízingových produktov tvorí - finančný lízing, operatívny lízing a spotrebný úver. Dlhodobo si zachováva pozíciu trhového lídra.
ČSOB patrí medzi najsilnejších a najvýznamnejších hráčov na slovenskom bankovom trhu. Je univerzálnou bankou poskytujúcou služby pre všetky segmenty klientov. Je súčasťou najširšej finančnej skupiny na Slovensku - ČSOB Finančnej skupiny, ktorá poskytuje klientom unikátny rozsah profesionálnych finančných a poisťovacích služieb. 100%-ným akcionárom ČSOB banky je KBC Group, ktorá patrí medzi vedúce finančné skupiny na trhu v Belgicku a v strednej Európe.
ČSOB Asset Management je úspešným správcom aktív s výbornou znalosťou lokálnych trhov, s medzinárodnými skúsenosťami a know-how. Poskytuje správu aktív a predaj širokého portfólia podielových fondov. ČSOB Asset Management má na Slovensku jednu z najširších ponúk podielových fondov. Ponúka viac ako 100 fondov v rôznych menách a s rôznymi investičnými stratégiami. Svoju opodstatnenú úlohu majú zaistené fondy, ktoré sú dôležitou súčasťou portfólia produktov ČSOB Finančnej skupiny už od roku 2003.
Poskytuje finančné služby v oblasti tuzemského, exportného factoringu (prefinancovanie pohľadávok) pre stredne veľké spoločnosti, výrobcov, vývozcov, dovozcov a distributérov predovšetkým spotrebného tovaru. Hlavným akcionárom spoločnosti je Československá obchodná banka , a.s..
ČSOB Factoring a.s. je zakladajúcim členom Asociácie faktoringových spoločností Slovenskej republiky.
ČSOB Poisťovňa je univerzálna poisťovacia spoločnosť poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného, neživotného poistenia a poistenia majetku. Poskytuje služby fyzickým osobám, ale aj podnikateľom, ktorí chcú chrániť svoje zdravie, majetok či podnikanie. ČSOB Poisťovňa, a.s. je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie poisťovní.
Ponúka stavebné sporenie, stavebné úvery a medziúvery pre fyzické osoby, ale i právnické osoby.