Špecialista/tka správy registratúry

Vašou náplňou práce bude zabezpečovať činnosti súvisiace so správou bežnej dokumentácie, zabezpečovať správu zložiek obchodných prípadov archivovaných v externom archíve, komunikácia so Slovenským národným archívom, zabezpečenie fungovania podateľne, vrátane koordinácie 2 brigádnikov, dohliadať a organizovať evidenciu a spracovanie došlej a odosielanej pošty. Začiatok pracovného času je pevne stanovený na 7,00 h.

Žižkova 11, Staré Mesto
Dátum nástupu: dohodou

Konzultant/-ka pre firemnú stratégiu a trvalú udržateľnosť

Vašou náplňou práce bude 1. Koordinácia riadenia stratégie firmy - podpora vedenia v aktualizácii stratégie – príprava analýz, odporúčaní a potrebných materiálov pre potreby spoločnosti, ako aj ČSOB a KBC skupiny - podpora vedenia v monitorovaní implementácie stratégie – sledovanie a reportovanie postupu, identifikácia a návrhy riešení pre prípadné identifikované nedostatky - podpora vedenia v komunikácii stratégie – príprava a návrhy komunikácie stratégie smerom do firmy v spolupráci s útvarom marketingu a komunikácie 2. Koordinácia riadenia oblasti trvalej udržateľnosti - reprezentuje spoločnosť v tejto téme na pracovnej úrovni v rámci skupiny KBC a ČSOB - koordinuje plnenie povinností a úloh definované KBC/ČSOB skupinou voči spoločnosti (reporting, implementácia opatrení, príspevky do sustainability reportu pre akcionárov, a pod.)

Žižkova, Bratislava, Slovensko
Dátum nástupu: dohodou

Špecialista pre podporu obchodného tímu/Junior akvizítor pre pobočkovú sieť

Tvojou náplňou práce bude administratívna podpora obchodného tímu, príprava obchodných ponúk pre zákazníkov v internom systéme, práca v internom obchodnom nástroji v spoločnosti – akvizičný softvér, uzatváranie zákazníckych zmlúv a spracovávanie obchodnej a zmluvnej dokumentácie, spoluúčasť na plnení obchodno-finančného plánu v ponuke finančných a poistných produktov, komunikácia s obchodnými partnermi: poskytovanie základných informácií zákazníkom a obchodným partnerom o podmienkach jednotlivých finančných a poistných produktov

Žilina
Dátum nástupu: dohodou

Špecialista fakturácie

Vašou úlohou bude kontrola, zaevidovanie a spracovanie prijatých faktúr do SW, rozúčtovanie prijatých faktúr, analýza a kontrola interných dát, komunikácia s dodávateľmi ohľadom prijatých faktúr, komunikácia s internými oddeleniami a zakladanie dokladov do archívu.

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou

Relationship Manager pre korporátnu klientelu

Máme pre teba ideálnu príležitosť ako rozbehnúť svoju kariéru obchodníka v tíme korporátneho financovania. Tvojou náplňou práce bude prevzatie starostlivosti o portfólio existujúcich klientov, vyhľadávanie obchodných možností obchodných možností a akvizícia nových klientov.

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou

Administratívna výpomoc pre tím Marketing – brigáda

Študuješ marketing, marketingovú komunikáciu, alebo ťa len baví zbierať skúsenosti v tejto oblasti? Hľadáme šikovnú vysokoškoláčku/šikovného vysokoškoláka, ktorý nám pomôže s úlohami a zadaniami v rámci nášho tímu a my ho naučíme veľa vecí z marketingovej praxe. Tvojou náplňou práce bude zabezpečenie a distribúcia rôznych firemných materiálov, aktualizácia webovej stránky a pomoc s prípravou databáz na oslovovanie klientov.

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou

Account manager pre Trnavu

Hľadáme obchodníka, ktorý má chuť sa ďalej rozvíjať a budovať si portfólio klientov. Tvojou náplňou práce u nás bude zodpovednosť za plnenie obchodno-finančného plánu spoločnosti, starostlivosť a poradenstvo pre pridelené portfólio klientov.

Trnava
Dátum nástupu: dohodou

Brigádnik – administratívna podpora pre obchodný team

Hľadáme kolegyňu / kolegu (ideálne študentku/ta) na dlhodobú brigádu. Tvojou náplňou práce bude administratívna podpora tímu, komunikácia naprieč spoločnosťou a práca s dokumentami.

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou