Solution architekt pre ČSOB Leasing

Úlohou nášho nového kolegu bude podieľanie sa na definovaní podnikateľskej architektúry, definovanie technologickej vízie, podieľanie sa na aktivitách pri tvorbe ideí, ale aj poskytnutie odborných vstupov.

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou

Špecialista personalistiky a miezd ČSOB Leasing

Náplňou práce bude spracovanie kompletnej mzdovej agendy spoločnosti, príprava výkazov, štatistík, ale aj aktívna participácia na aktuálnych úlohách a projektoch.

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou

Compliance špecialista

Tím riadenia operačného rizika a compliance rozširuje svoje rady. V prípade, že ťa baví oblasť compliance a si v nej doma, si náš človek. Tvojou pracovnou náplňou bude napr. implementácia regulačných požiadaviek AML, ochrana osobných údajov...

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou

Špecialista internej kontroly/Interný audítor (zástup počas MD)

Do tímu Riadenie operačného rizika a Compliance hľadáme kolegyňu/kolegu na zástup počas materskej dovolenky. Tvojou náplňou práce bude napríklad vypracovávanie návrhu plánu interných kontrol, vedenie evidencie prijatých opatrení z kontrol...

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou

Obchodník junior pre pobočku Košice

Do obchodného tímu v regióne Košice hľadáme junior akvizítora a jeho náplňou práce bude napríklad spracovanie zmluvnej dokumentácie k jednotlivým obchodným prípadom a príprava podkladov pre jednotlivé schvaľovacie stupne obchodov, ale aj mnoho iného.

Košice
Dátum nástupu: dohodou

Architekt DWH

Tvojou náplňou práce bude analyzovanie a navrhovanie technologických riešení DWH, podieľanie sa na návrhu dátovej stratégie, navrhovanie technologických štandardov a zabezpečovanie ich realizácií, ale aj komunikácia s dodávateľmi...

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou

Špecialista pre repredaj

Do tímu repredaja hľadáme kolegyňu/kolegu, ktorý má pozitívny vzťah k autám, rád komunikuje a obchoduje. Tvojou náplňou práce bude aj navrhovanie spôsobov a vykonávanie činností spojených s odpredajom odobratých predmetov.

Bratislava
Dátum nástupu: 31. 3. 2021

Brigádnik pre repredaj

Vykonávanie administratívnych činností v súvislosti so správou vozidiel v rámci repredaja; evidencia faktúr súvisiacich s predajom vozidiel; administratívna správa webovej stránky predaja jazdených vozidiel; zabezpečovanie odhlásenia predaných vozidiel

Bratislava
Dátum nástupu: dohodou