SPOLUPRACUJÚCI PARTNER ČSOB LEASING

Koprivnická automobilka, známa pod značkou TATRA, sa zaraďuje medzi najstaršie automobilky sveta a svojou viac ako 170 ročnou nepretržitou činnosťou značným spôsobom ovplyvnila automobilový priemysel nielen v v Českej a Slovenskej republike, ale i v zahraničí.

Súčasná škála nákladných automobilov reflektuje na požiadavky zákazníkov. Civilnú výrobu reprezentujú hlavne vozidlá rady škála TATRA PHOENIX a TATRA TERRN°1,  špeciálnu a vojenskú výrobu predstavujú obchodné rady TATRA FORCE a TATRA TACTIC.

Viac informácií o kompletnej ponuke vozidiel TATRA nájdete na www.tatra.cz
Tatra - ČSOB Leasing, a.s. je lídrom na slovenskom lízingovom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Pomáha rozvíjať vaše podnikanie.

Neváhajte nás kontaktovať, poskytneme Vám informácie o podmienkach akcie a pripravíme návrh financovania presne podľa vašich požiadaviek.