AGROúver

Sme expertom vo financovaní agrosektora, poznáme jeho špecifiká a vieme prispôsobiť nastavenie produktov osobitným požiadavkám tohto odvetvia. Už od roku 2008 spolupracujeme s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri spolufinancovaní projektov v operačnom programe Program rozvoja vidieka (PRV).

AGROúver je určený pre všetky podnikateľské subjekty z oblasti lesníctva, poľnohospodárstva, spracovateľského priemyslu a iných, v súlade s podmienkami oprávnenosti prijímateľov nenávratného finančného príspevku v PRV.

Vieme Vám poradiť aj s vhodným dodávateľom financovaného predmetu.

Prefinancujeme v súlade s PRV:

 • nové/použité stroje, rekonštrukcie a modernizácie zariadení, strojov, prístrojov a technológií
 • rozšírenia spracovateľských, výrobných, prepravných kapacít
 • nové/použité nákladné a úžitkové automobily, ťahače, návesy a prívesy

VÝHODY FINANCOVANIA CEZ AGROÚVER

 • jednorazová splátka bez poplatku do výšky 50% z nesplatenej istiny
 • pri schvaľovaní a uzatvorení zmluvy sme rýchlejší ako banky

 • garantovaná výška splátky pri fixnom úročení
 • výhodné poistné sadzby
 • poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia

 • splátky poistného, rovnomerne rozložené do mesačných splátok
 • všetky zmluvné dokumenty dostupné online na Zákazníckom portáli

PARAMETRE PRODUKTU

 • minimálna doba financovania od 24 mesiacov, 
 • variabilné splácanie – mesačné alebo kvartálne splátky, sezónne, odložené splátky na začiatku trvania zmluvy alebo aj iné formy splácania,
 • zabezpečenie úveru záložnou zmluvou, ručiteľskou listinou, notárskou zápisnicou alebo inou PPA akceptovateľnou formou zabezpečenia, 
 • poistenie financovaného predmetu počas doby trvania zmluvy o financovaní.

VIAC O FINANCOVANÍ PRE AGRO SEGMENT

POISTENIE

Poistenie nami financovaného predmetu uzatvoríte pohodlne súčasne s podpisom zmluvy. Výšku splátky poistného garantujeme počas celej doby financovania predmetu. Poistné je rovnomerne rozložené do mesačných splátok.

Najvýhodnejšie sadzby poistenia vám zabezpečí ČSOB Leasing poisťovací maklér s.r.o., ktorý spolupracuje s týmito poisťovňami:

 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Allianz, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

NA AGROÚVER MÔŽETE FINANCOVAŤ

Nákladné automobily a autobusy

Zistiť viac

Stroje, zariadenia a technológie

Zistiť viac

KONTAKTUJTE NÁS

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku financovania podľa vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si formu kontaktovania.

OVERENÉ, ZABEHNUTÉ - IHNEĎ K ODBERU, Z NÁŠHO REPREDAJU

  Osobných a úžitkových automobilov

  Motocyklov a štvorkoliek

  Nákladných automobilov

  Strojov a zariadení