Ochrana súkromia našich klientov je pri spracovaní osobných údajov veľmi dôležitá. ČSOB Finančná skupina (ČSOB FS) garantuje dodržiavanie všetkých legislatívnych povinností prevádzkovateľov informačných systémov. Pri spracovaní osobných údajov nám obzvlášť záleží na zabezpečení najvyššej úrovne ochrany osobných údajov klientov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracovávané osobné údaje klientov je príslušný člen ČSOB FS.

Kontaktnou osobou, ktorá je zodpovedná za ochranu osobných údajov v ČSOB FS je Group Data Protection Officer, ktorého môžu dotknuté osoby kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@csob.sk.  

Informácie o spracúvaní osobných údajov ČSOB FS sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku financovania podľa vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si formu kontaktovania.