Hotline

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ČSOB LEASING, A.S.


Ochrana osobných údajov - informácia
Ochrana súkromia našich klientov je pri spracovaní osobných údajov veľmi dôležitá. ČSOB Finančná skupina (ČSOB FS) garantuje dodržiavanie všetkých zákonom stanovených povinností prevádzkovateľov informačných systémov. Pri spracovaní osobných údajov nám obzvlášť záleží na zabezpečení najvyššej úrovne ochrany osobných údajov klientov.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracovávané osobné údaje klientov, je príslušný člen ČSOB FS. V jeho mene sú osobné údaje spracovávané aj inými subjektmi (sprostredkovatelia), ktorí sú oprávnení k spracúvaniu a k prístupu k osobným údajom na základe písomnej zmluvy. Sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a spracovávať osobné údaje len podľa pokynov jednotlivých členov ČSOB FS.

Informácie o členoch ČSOB FS ČSOB Leasing, a.s. a ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. ako prevádzkovateľoch informačných systémov, účelu a podmienkach spracovávania osobných údajov, ako aj zoznam sprostredkovateľov, ktorým môžu byť osobné údaje klientov sprístupnené, nájdete v príslušnej žiadosti o financovanie, príslušných Všeobecných zmluvných podmienkach, v nasledovných dokumentoch:

Memorandum ochrany osobných údajov (375 kB, .pdf)

Informácie o sprostredkovateľoch a tretích stranách ČSOB Leasing, a.s. (198 kB, .pdf)

Zoznam sprostredkovateľov ČSOB Leasing, a.s. na základe Zmluvy o obchodnej spolupráci, Zmluvy o sprostredkovaní a Zmluvy s importérom o obchodnej spolupráci (217 kB, .pdf)

Informácie o sprostredkovateľoch a tretích stranách ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. (139 kB, .pdf)

Pre otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ochrany osobných údajov vo všeobecnosti, sa obráťte písomne na príslušného člena ČSOB FS.


ČSOB Leasing, a.s.