Používanie cookies a nástrojov tretích strán na sledovanie používateľského správania

Vaše nastavenia cookies

Chcete skontrolovať vaše nastavenia cookies a zistiť, aké cookies máte aktuálne povolené pri prehliadaní našich stránok alebo upraviť svoje preferencie?


Ochrana súkromia návštevníkov webových stránok patriacich pod ČSOB Finančnú skupinu je pre nás veľmi dôležitá. Pri ich využívaní sa snažíme o čo najlepšie poskytnutie online služieb zo strany ČSOB Finančnej skupiny, ako aj poskytnutie čo najlepšieho používateľského zážitku.

Z uvedeného dôvodu na našich webových stránkach www.csobleasing.skhttps://portal.csobleasing.sk používame súbory cookies alebo nástroje na sledovanie používateľského správania, ktoré pomocou trackovacieho pixelu alebo scriptov vedia zaznamenať dáta o používaní webovej stránky.

Tieto pravidlá využívania súborov cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania sa popisujú, čo sú súbory cookies a nástroje na sledovanie používateľského správania sa, aké cookies a nástroje na sledovanie používateľského správania sa ČSOB Leasing a.s. využíva, za akým účelom, informáciu o zmene preferencií využívania cookies na webových stránkach ČSOB Leasing, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať, ak máte otázky ohľadom spracúvania cookies alebo využívania iných nástrojov na sledovanie správania. Na tejto stránke je možné nájsť detailný zoznam využívaných cookies s ohľadom na typ cookies, doménu, na ktorej je cookies využívaná, zdroj, alebo informáciu o dobe uloženia cookies vo vašich prehliadačoch ako aj informácie o nástrojoch na sledovanie správania sa návštevníkov webových stránok ČSOB Leasing.

Odporúčame vám, aby ste si informácie o pravidlách používania cookies dôkladne prečítali. Aktuálne informácie a zmeny, týkajúce sa podmienok spracúvania cookies, sú zverejnené v tomto článku. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby ste mali vždy k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom webových stránok ČSOB Leasing, ktoré používajú cookies?

Tieto pravidlá používania cookies pre webové stránka ČSOB Leasing sa vzťahujú na

ČSOB Leasing, a.s. so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 815 10, IČO: 35 704 713, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B.
Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní cookies na webových stránkach ČSOB Leasing ako prevádzkovateľ osobných údajov, čo znamená, že určuje podmienky a účel spracúvania Vašich údajov v zmysle Vami udeleného súhlasu s cookies a využívaním nástrojov na sledovanie správania.

Group Data Protection Officer pre ČSOB Finančná skupina:

Group Data Protection Officer ČSOB predstavuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v ČSOB Leasing. V súvislosti s ochranou osobných údajov vystupuje v mene všetkých členov ČSOB. Group Data Protection Officer vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich členom ČSOB z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v Memorande ochrany osobných údajov. Group Data Protection Officera môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

  • e-mailová adresa: dpo@csob.sk,
  • písomne na adrese: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 811 02.

Čo sú cookies a aké typy cookies používame

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači po vstupe na naše webové stránky. Používajú sa na technické zabezpečenie funkčnosti webovej stránky, alebo môžu obsahovať rôzne informácie, ktoré dokážu zlepšiť funkčnosť webovej stránky a priniesť lepší používateľský zážitok – napríklad v podobe zobrazovania personalizovaného obsahu a relevantnej reklamy „našitej“ na mieru používateľa. Takéto informácie zhromažďujeme až po udelení súhlasu s cookies nástrojov, ktoré umožňujú sledovanie používateľského správania.

Cookies využívame buď počas jednej návštevy na našich webových stránkach, alebo ostávajú v prehliadači aj po skončení vašej návštevy až do času ich exspirácie, prípadne vymazania súborov cookies po skončení návštevy v anonymnom okne alebo vymazania dát prehliadania v nastavení vášho prehliadača. Ďalšou možnosťou je pokračovať v prehliadaní v režime inkognito. Vaše návštevy tak nebudú zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Cookies vytvorené v režime inkognito sa po zatvorení prehliadača a všetkých otvorených okien vymažú. Pri každej návšteve v inkognito režime vám zobrazujeme informáciu o využívaní cookies na našich stránkach.

Preferencie využívania cookies sa týkajú toho zariadenia, cez ktoré práve pristupujete na webovú stránku. Vaše preferencie uchovávame v technickej cookie cookiesPermissions po dobu 12 mesiacov alebo do času, kým nevymažete svoje dáta prehliadania v prehliadači.

Po túto dobu, ak nezmeníte svoje nastavenia, prehliadate naše webové stránky s preferenciami, ktoré ste zvolili pri prvej návšteve. Uchovávanie súborov cookies v prehliadači sa môže líšiť v závislosti od nastavení vášho prehliadača, operačného systému, prípadne iných reštrikcií vo vašom zariadení. Vyjadrenie súhlasu s používaním cookies môžu webové stránky v takýchto prípadoch vyžadovať častejšie.

Cookies, ktoré využívame sú:

  • Dočasné súbory cookies (session cookie), ktoré sú vymazané v momente zatvorenia webového prehliadača alebo ukončenia návštevy webovej stránky,
  • Dlhodobé cookies (permanent cookie), ktoré vo vašom prehliadači ostávajú do momentu uplynutia doby platnosti alebo do momentu ich vymazania zo strany používateľa,
  • Prvostranová cookie – nastavená priamo webovou stránkou csobleasing.sk, ktorú používateľ navštevuje, t.j. URL zobrazovanou v paneli s adresou prehliadača,
  • Treťostranová cookie – nastavená inou doménou Zoznam jednotlivých technických, analytických a marketingových cookies ›

Aké typy cookies používame a za akým účelom

Technické – nevyhnutné cookies

V týchto cookies sú uložené informácie využívané na zabezpečenie základných funkcionalít pre prehliadanie stránok a jej bezpečnosti. Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky www.csobleasing.sk. Na využívanie týchto cookies nie je potrebný váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť.

Analytické cookies: Cookies analytických nástrojov na meranie a analýzu návštevnosti

Na webových stránkach ČSOB Leasing využívame analytické nástroje tretích strán, ktoré zabezpečujú zlepšenie používateľského zážitku tým, že analyzujú návštevnosť webových stránok. Zaznamenávajú počty zobrazení jednotlivých webových stránok, využívanie webových stránok ČSOB leasing počas jednotlivých hodín dňa, rýchlosť načítania webovej stránky, využívanie komunikačných nástrojov, demografické údaje o našom publiku, používané zariadenia pri prezeraní si webových stránok ČSOB Leasing, prehliadače alebo operačné systémy, z ktorých sa užívatelia pripájajú, alebo sledujeme interakciu používateľov s jednotlivými prvkami na na webových stránkach ČSOB Leasing. Analytické nástroje nám na základe zozbieraných dát pomáhajú optimalizovať obsah a výkonnosť webových stránok ČSOB Leasing a odovzdať spätnú väzbu o tom, či používatelia dokážu nájsť hľadané informácie. Na základe týchto dát sa neustále snažíme vylepšovať výkonnosť a obsah stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktorá verzia obsahu je prehľadnejšia, ktoré informácie sú pre používateľov najdôležitejšie a potrebujú sa k nim rýchlo a efektívne dostať.

Pomocou použitých cookies máme v analytických nástrojoch k dispozícii anonymné a agregované dáta, na základe ktorých nie je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Aj napriek tomu tieto cookies využívame len na základe vami udeleného súhlasu s cookies a sledovaním užívateľského správania. Svoje preferencie môžete upraviť v Nastaveniach cookies, kde v prípade nesúhlasu s používaním môžete ich používanie deaktivovať.

Tretími stranami, ktorých analytické nástroje využívame sú Google analytics, Hotjar.

Cookies na personalizáciu obsahu a reklám (marketingové cookies) a využívanie nástrojov na sledovanie používateľského správania

Cookies a informácie z používateľského sledovania na webových stránkach ČSOB Leasing využívame na nižšie popísané aktivity, a to na základe vami udeleného súhlasu:

a) Prispôsobenie obsahu webu a zobrazenie relevantnej reklamy – marketingové cookies využívame za účelom prispôsobenia a zobrazenia len relevantného obsahu reklám a odporúčaní na produkty, a to na základe toho aké podstránky na webových stránkach ČSOB Leasing navštevujete. Na spracúvanie marketingových cookies nám slúžia rôzne nástroje na sledovanie používateľského správania, ktoré nám umožňujú zobraziť obsah, ktorý na základe ich správania na webových stránkach ČSOB Leasing vyhodnotíme ako najzaujímavejší pre návštevníka. Prostredníctvom týchto nástrojov doručujeme návštevníkovi ponuku produktov, ktorá môže byť preňho vhodná a zaujímavá. Na základe týchto údajov sa tak môže zmeniť dizajn webovej stránky, navigácia či funkcionalita webových stránok ČSOB Leasing tak, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali k informáciám, ktoré hľadáte. Túto používateľskú interakciu so zobrazovanou reklamou sledujeme prostredníctvom marketingových nástrojov a na základe toho vyhodnocujeme efektívnosť reklamných kampaní.

b) Sledovanie používateľskej interakcie so zobrazenou reklamou, s personalizovaným obsahom alebo s inými formami marketingového oslovenia ako e-mail, SMS alebo push notifikácia – uvedené vykonávame pomocou nástroja na sledovanie používateľského správania pomocou meracieho scriptu. V prípade e-mailovej komunikácie sa jedná o tzv. trackovací pixel, ktorý je uložený na príslušnej doméne tretej strany Cez využívané nástroje na sledovanie užívateľského správania vieme sledovať doručenie, prečítanie, prekliknutie a odhlásenie sa z komunikácie, aby sme vedeli, či je táto komunikácie efektívna, relevantná a zaujímavá pre adresáta. Nástroje zaznamenávajú údaje o tom, ako používatelia interagovali s jednotlivými reklamnými prvkami a na základe toho vyhodnocujeme výkonnosť reklamných kampaní.

c) Marketingové nástroje používame aj na zobrazenie relevantnej reklamy na webových doménach tretích strán (remarketing), kde na základe webových stránok prehliadaných na webových stránkach ČSOB Leasing /ČSOB  zobrazujeme ponuku produktov a služieb.

Na spracúvanie marketingových cookies a zabezpečenie sledovania sa správania užívateľov na webových stránkach ČSOB Leasing a ČSOB využívame nástroje tretích strán Google Adwords, Adform, Facebook, Exponea.

Analytické a marketingové nástroje používané na webových stránkach ČSOB Leasing:

Google Analytics – služba na sledovanie návštevnosti webovej stránky a používateľského správania na webe,

Adform – nástroj na automatizované zobrazovanie online reklamy a remarketing,

Adwords – online reklamná platforma na zobrazovanie relevantnej reklamy vo výsledkoch Google vyhľadávania,

Facebook pixel – nástroj, ktorý umožňuje zobrazovanie relevantnej reklamy na tejto sociálnej sieti,

Hotjar – analytický nástroj na zobrazenie kvalitatívnych dát o používateľskom správaní na našej stránke

Exponea – nástroj na online zobrazovanie reklamy a marketingové oslovovanie na našej stránke.

Ako odvolám súhlas, alebo upravím svoje nastavenia cookies?

Ak si prajete zmeniť svoje nastavenia/preferencie používania cookies a nástrojov na sledovanie používateľského správania na webových stránkach ČSOB Leasing a neželáte si spracúvať zo strany ČSOB Finančnej skupiny marketingové alebo analytické cookies alebo využívať nástroje na sledovanie používateľského správania sa alebo upraviť vaše preferencie alebo odvolať súhlas, súhlas máte možnosť odvolať, tým že zmeníte svoju preferenciu spracúvania cookies alebo nástrojov na sledovanie používateľského správania priamo v Nastaveniach cookies pre jednotlivé webové stránky. Dovoľujeme si vás upozorniť, že ak odmietnete niektoré typy cookies využívaných na webových stránkach ČSOB Leasing, niektoré časti našich digitálnych služieb budú menej prispôsobené vašim potrebám a preferenciám.

Nesúhlas so spracúvaním cookies a sledovaním užívateľského správania na webovej stránke www.csobleasing.sk vyjadríte tým spôsobom, že vypnete preferenciu v Nastaveniach cookies.

So všetkými uloženými údajmi pracujeme na základe Memoranda o ochrane osobných údajov.

Zoznam používaných cookies na csobleasing.sk

Technické cookies

Názov cookieDoménaZdrojPoužitieTrvanie
cookiesPermissionswww.csobleasing.skČSOB LeasingČSOB Leasing
Cookie uchováva súhlas s nastavením cookies.
1 rok
PHPSESSID.www.csobleasing.skČSOB LeasingZachováva stav relácie návštevníka pri požiadavkách na stránku.session
_GRECAPTCHA.google.comGoogle RecaptchaCookie používaná službou Google reCaptcha na prevenciu spamovania6 mesiacov
user-saved-officewww.csobleasing.skČSOB LeasingCookie pre zapamätanie si používateľovej prednastavenej pobočky.365 dní
liked-itemswww.csobleasing.skČSOB LeasingCookie pre zapamätanie si obľúbených predmetov používateľa v časti Repredaj365 dní

Cookies analytických a štatistických nástrojov

Názov cookie Doména Zdroj Použitie Detail Trvanie
SAPISID, APISID .google.com/
.google.sk
Google Analytics Cookie používaná pre zber informácií o chovaní návštevníka na viacerých weboch používaný pre optimalizáciu vhodnosti reklamy. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 2 roky
OTZ, DV, SID, SIDCC,
SAPISID, HSID, APISID, SSID
.google.com/
.google.sk
Google Analytics Cookie pre štatistické údaje o správaní sa návštevníka webovej stránky a na vylepšenie služieb pri návšteve webovej stránky. Používa sa aj na anonymné meranie efektívnosti PPC a affiliate reklamných služieb. SSIDC je bezpečnostná cookie na ochranu používateľských dát pred neautorizovaným prístupom. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 2 roky
NID .google.sk Google Analytics Cookie s identifikátorom pre používateľské nastavenie služieb Google. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 2 roky
1P_JAR .google.com Google Analytics Cookie pre nastavenia Google DoubleClick personalizácie. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 1 mesiac
CONSENT, OGPC .google.com Youtube/Google Cookie pre podporu a uloženie používateľských preferencií vložených youtube videí. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 2 roky
SEARCH_SAMESITE .google.com Google Cookie pre zabránenie zasielania obsahu medzi nepovolenými doménami. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 2 mesiace
AID .google.com Google Analytics Cookie pre podporu zobrazovania reklamných formátov. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 18 mesiacov
RUL, DSID, IDE .doubleclick.net Google Analytics Cookie pre podporu zobrazovania reklamných formátov. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 18 mesiacov
_ga .csobleasing.sk Google Analytics Cookie používaná na reguláciu webových requestov. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 1 deň
_gat, _gid .csobleasing.sk Google Analytics Cookie pre štatistické účely. Jedinečný identifikátor pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect 2 roky
ga_rollup_gid, ga_rollup, _ga, _gat_UA-#, _gid .csob.sk .hotjar.com google.com/td> Google Analytics, Hotjar Cookie pre štatistické účely. Jedinečný identifikátor pre štatistické údaje o tom, ako fnávštevník používa webové stránky. https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
24 mesiacov
_uetsid, _uetvid .hotjar.com Hotjar Používa sa na interakciu s používateľom, ktorý navštívil webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 24 mesiacov
intercom-session_ .hotjar.com Hotjar Cookie pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ session
ajs_user_id, ajs_anonymous_id .hotjar.com Hotjar Cookie pre štatistické údaje o tom, ako návštevník používa webové stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 12 mesiacov
hjAbsoluteSessionInProgress, hjFirstSeen, _hjIncludedInSessionSample .hotjar.com Hotjar Cookie pre zber analytických dát o správaní sa používateľov a pohybe na stránke. Poskytuje dáta pre reporty, prieskumy, dotazníky a zákaznícku interakciu. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 1 deň
_hjID .hotjar.com Hotjar Cookie identifikujúca nového alebo vracajúceho sa návštevníka webovej stránky. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 1 rok
_gcl_au .hotjar.com Hotjar Poskytuje dáta o návštevnosti a atribúcii. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ session
_BEAMER_LAST_POST_SHOWN .hotjar.com Hotjar Používa sa na uloženie časovej informácie o zobrazení. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_USER_ID .hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie o s jedinečným anonymným identifikátorom návštevníka stránky https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_LAST_UPDATE
_{product ID}
.hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie o čase poslednej interakcie používateľa s webovou stránkou. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní
_BEAMER_FIRST_VISIT
_{product ID}
.hotjar.com Hotjar Používa sa uloženie informácie, kedy prebehla prvá interakcia používateľa s webovou stránkou. https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/ 300 dní

Cookies marketingových nástrojov

Názov cookieDoménaZdrojPoužitieDetailTrvanie
oo.facebook.comFacebookNastavenie zobrazovania reklám od Facebooku na základe vašej aktivity na weboch tretích strán (opt out).https://www.facebook.com/policy/cookies/5 rokov
c_user, xs.facebook.comFacebookCookies pre zapamätanie prihláseného používateľa FB. https://www.facebook.com/policy/cookies/ session cookie/90 dní
sb, datr.facebook.comFacebookCookies pre zvýšenie bezpečnosti a integrity FB prepojenia. https://www.facebook.com/policy/cookies/ 2 roky
spin.facebook.comFacebookCookie použitá pre reklamu a cielenie FB. https://www.facebook.com/policy/cookies/ 25 hodín
_fbp.csobleasing.skFacebookFB cookie používaná pre zasielanie sérií reklám, ako sú RTB od inzerentov tretích strán. https://www.facebook.com/policy/cookies/ 3 mesiace
__exponea_time2__, __exponea_etc__, xnpe_[project-token], __exponea_tracking_definition__.csobleasing.skExponeaCookie nástroja Exponea slúži na zaznamenávanie údajov o návštevnosti webu a personalizáciu obsahu.https://exponea.com/legal/privacy-policy/12 mesiacov