Phishing je pokus o podvodné získanie citlivých informácií, ako sú vaše heslá, osobné údaje, podrobnosti o vašich kreditných kartách maskovaním sa za dôveryhodnú osobu, e-shop, banku, poistovňu a pod.
Preto pri čítaní prijatých e-mailov alebo SMS dbajte na niekoľko zásad:

Zásada číslo 1
Ak prijatý e-mail obsahuje exekutívne (spustiteľné) súbory (prípona .exe), zvážte či je bezpečné klikať na takéto súbory. Vo väčšine prípadov spustenie takéhoto súboru vyvolá inštaláciu malware-u (vírusu) na vaše zariadenie.

Zásada číslo 2
Obdržali ste e-mail alebo SMS (napr. od banky, poisťovne), ktorý od vás žiada kliknutie na odkaz a zadanie identifikačných, prípadne platobných údajov? Neotvárajte ho, neklikajte. E-mail alebo SMS vymažte, prípadne presuňte do Nevyžiadanej pošty (SPAM). Informujte aj vašu banku (alebo relevantnú inštitúciu), že ste obdržali podozrivú správu.

Zásada číslo 3
Prišla Vám správa, ktorú ste neočakávali, ktorá vykazuje podozrivé znaky, ako je napríklad lámaná slovenčina, urgenciu, žiadosť o financie, neuveriteľné ponuky pôžičiek, prípadne možnosť získať dedičstvo po vzdialenom príbuznom z druhého konca zemegule? Neklikajte (neodpovedajte, nereagujte,…) naň – s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o podvod.

Zásada číslo 4
Prišiel vám e-mail, ktorý obsahuje podozrivú prílohu – napríklad očakávate lístok na vlak vo forme pdf. No príde vám archívny súbor (.rar, .zip a pod.)? Zamyslite sa, či s vami predmetný odosielateľ takouto formou komunikuje. Ak nie, radšej e-mail vymažte a informujte sa telefonicky, resp. iným kanálom o relevantnosti správy a jej príloh.

Zásada číslo 5
Je dobré, ak zariadenie, ktoré používate pri komunikácii formou e-mailu, máte chránené antivírusovým softvérom. Neposkytnú vám síce 100% bezpečnosť, avšak je veľká pravdepodobnosť, že práve tento softvér vás včas upozorní na prijatie podozrivej správy, resp. vám v ideálnom prípade aj zamedzí v otvorení takého e-mailu, jeho príloh a podobne. Rovnako dôležité je mať v zariadení (PC, notebook, mobil, tablet,..) aktualizovaný operačný system.