Využite skrytý kapitál vašej nehnuteľnosti

Refinancujeme vašu nehnuteľnosť a vy tak získate financie navyše na rozvoj svojho podnikania.

Finančným lízingom môžete prefinancovať skolaudované stavby výrobného, obchodného, skladového alebo kancelárskeho charakteru a súvisiace pozemky, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 1.000.000 Eur. Vaša investícia nebude dlhodobo viazaná, ale môžete ju využiť aj na iné podnikateľské aktivity.

VÝHODY PRE VÁS

 • Rozloženie finančnej záťaže na dlhšie obdobie (až na 12 rokov) a tým pádom zníženie mesačných splátok.
 • Fixné splátky počas celej doby trvania zmluvy.
 • Efektívnejšie riadenie cash flow a rovnomerné rozloženie nákladov.
 • Využitie financií na posilnenie firmy, rozvojové plány či vyplatenie iných úverov a lízingov.
 • Komplexné odborné poradenstvo a služby pri odpredaji nehnuteľnosti.
 • Poistenie nehnuteľnosti zahrnuté v mesačných splátkach.

AKO TO FUNGUJE

Nehnuteľnosť od vás odkúpime a následne vám ju prenajmeme formou finančného prenájmu s právom kúpy prenajatej nehnuteľnosti po splatení lízingu. Vy takto môžete získať finančné prostriedky inou ako úverovou formou.

Financovanie je určené len pre podnikateľské subjekty. 

ČO FINANCUJEME

 • Priemyselné, výrobné, skladové budovy a haly 
 • Budovy pre obchod a služby
 • Administratívne budovy
 • Pozemky zastavané financovanou stavbou

FINANCOVANIE PRE EXISTUJÚCE NEHNUTEĽNOSTI

Ponúkame dva typy financovania:

 1. Financovanie kúpy nehnuteľností od tretej strany:
  Financovanie formou finančného lízingu, ktorý je rovnocenný úveru.
 2. Spätné financovania nehnuteľnosti:
  Takúto nehnuteľnosť na vašu žiadosť odkúpime a následne vám ju prenajmeme formou finančného prenájmu. Takto môžete získať finančné prostriedky inou ako úverovou formou.

POISTENIE

Poistenie nehnuteľnosti môžete pohodlne uzatvoriť pri podpise zmluvy. Výšku splátky poistného vám garantujeme počas celej doby financovania a máte ho rovnomerne rozvrhnuté do splátok.

Vybrať si môžete z týchto poistných produktov

Najvýhodnejšie sadzby poistenia vám zabezpečí ČSOB Leasing poisťovací maklér.

OVERENÉ, ZABEHNUTÉ - IHNEĎ K ODBERU, Z NÁŠHO REPREDAJU

  Osobných a úžitkových automobilov

  Motocyklov a štvorkoliek

  Nákladných automobilov

  Strojov a zariadení