Súhlas s poskytnutím osobných údajov spolupracujúcemu predajcovi

Súhlasím, s tým, aby spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. poskytla moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo spolupracujúcemu predajcovi osobných automobilov za účelom kontaktovania a vypracovania obchodnej ponuky.