Pri uzatváraní zmluvy o finančnom lízingu alebo spotrebnom úvere máte možnosť súčasne s touto zmluvou uzatvoriť aj poistenie financovaného predmetu. Obe zmluvy podpisujete naraz, prostredníctvom elektronického podpisu. Pričom poistné sa platí spoločne so splátkami za predmet lízingu a jeho výška je garantovaná počas celej doby financovania.


Produkty

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Poistenie kryje škody na majetku, škody na zdraví a ušlý zisk. Je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, ochráni vaše vozidlo proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie, živelných udalostiach, vandalizme a odcudzení.

Poistenie strojov a technológií

• Poistenie stacionárnych strojov
• Poistenie elektroniky
• Poistenie mobilných strojov

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla a zariadenia.

Pripoistenie

K havarijnému poisteniu ponúkame možnosť doplnkového pripoistenia.


Poistná udalosť

Predmet na finančný lízing a spotrebný úver

Vozidlo na operatívny lízing


Spolupracujúce poisťovne

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.