Poistenie Strojov a zariadení sprostredkované spoločnosťou ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.

Kryje škody voči

 • poškodeniu a zničeniu v dôsledku živelných udalostí
 • náhodnému poškodeniu stroja alebo elektronického zariadenia – lom stroja
 • odcudzeniu a vandalizmu
 • poškodeniu a zničenie v dôsledku havárie (mobilné stroje)
 • aj počas transportu poisteného stroja alebo elektronického zariadenia

Územná platnosť poistenia

 • miesto sídla spoločnosti, príp. miesto prevádzky stroja
 • územie Slovenskej republiky (pre prenosné zariadenia a mobilné stroje)

Stroje a zariadenia sa poisťujú na novú cenu predmetu.

Ako poisťovací makléri vám vyberieme najvhodnejšiu poisťovňu, s najlepšími podmienkami podľa vašich požiadaviek, vypracujeme zmluvu a zabezpečíme všetko potrebné.

Poistné môžete uhradiť:

 • v splátkach lízingu alebo úveru (garantová výška počas celej doby splácania)
 • v ročných / polročných / štvrťročných intervaloch v prípade individuálneho dojednania

Poistenie financovaného produktu viete pohodlne uzatvoriť súčasne s podpisom zmluvy. Výšku splátky poistného garantujeme počas celej doby financovania a máte ho rovnomerne rozvrhnuté do splátok.

Spolupracujúce poisťovne

 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • UNIQA poisťovňa, a.s.

Odporúčame poistiť

Stroje, zariadenia a technológie

Zistiť viac

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku financovania podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.