Doplnkové pripoistenia k havarijnému poisteniu

K havarijnému poisteniu ponúkame doplnkové pripoistenia, ktorými sú odcudzenie batožiny a vecí osobnej potreby, úraz prepravovaných osôb, náhodné poškodenie a zničenie čelného skla, alebo pripoistenie poskytnutia náhradného vozidla, ak je vozidlo v servise kvôli nehode.

Druhy pripoisťovacích položiek:

  • Poistenie batožiny – za batožinu sa považujú veci osobnej potreby a spotreby (ošatenie, hygienické potreby),
  • Poistenie úrazu – zahŕňa poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, trvalého telesného poškodenia následkom úrazu (tzv. trvalé následky) doby nevyhnutného liečenia, resp. denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
  • Poistenie čelného skla – sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla,
  • Poistenie náhradného vozidla – predmetom poistenia je náhrada nákladov vynaložených poisteným na nájomné za poskytnuté náhradné vozidlo v dôsledku poškodenia vozidla na základe poistnej udalosti (havária).

Odporúčame poistiť

Osobné a úžitkové automobily

Zistiť viac

Nákladné automobily a autobusy

Zistiť viac

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.