Hotline

HAVARIJNÉ POISTENIE DOPRAVNEJ TECHNIKY


Automobil je poistený proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie, živelných udalostí, vandalizmu a odcudzenia. Poistné krytie je zabezpečené pre geografické územie Európy, resp. Európy a Turecka. Štandardne sa nové aj ojazdené automobily poisťujú na novú cenu vozidla s DPH bez zliav. U ojazdených automobilov sa nová cena stanoví podľa podkladov autorizovaného predajcu alebo podľa aktuálneho cenníka agentúry Auto Data.

Zabezpečovacie zariadenia

Dôležitou podmienkou poistenia je dodržanie zabezpečenia na financovanom predmete. Zabezpečovacie zariadenie musí byť funkčné počas celej doby jeho financovania.


ČSOB Poisťovňa, a. s.

osobné automobily do 3,5 t do 20 000 EURa) imobilizér
alebo
b) alarm s plávajúcim kódom
alebo
c) mechanické zabezpečenie pevne spojené s vozidlom
alebo
d) označenie skiel (Car Code, VIN PRINT a iné so spracovaním údajov o vozidle)
osobné automobily do 3,5 t od 20 001 EUR
do 40 000 EUR
Kombinácia minimálne dvoch uvedených zabezpečovacích zariadení:

a) imobilizér
b) alarm s plávajúcim kódom
c) mechanické zabezpečenie pevne spojené s vozidlom
d) označenie skiel (Car Code, VIN PRINT a iné so spracovaním údajov o vozidle)
e) evidenčný systém pomocou čipov (IRIS, ECR-Car-Tracer a iné)
f) pager systém (Doberman, Crimestopper a iné)
g) aktívny vyhľadávací zabezpečovací systém (Lo-jack, GPS/GSM a iné)
osobné automobily do 3,5 t od 40 001 EUR
do 60 000 EUR
Kombinácia minimálne troch uvedených zabezpečovacích zariadení:

a) imobilizér
b) alarm s plávajúcim kódom
c) mechanické zabezpečenie pevne spojené s vozidlom
d) označenie skiel (Car Code, VIN PRINT a iné so spracovaním údajov o vozidle)
e) evidenčný systém pomocou čipov (IRIS, ECR-Car-Tracer a iné)
f) pager systém (Doberman, Crimestopper a iné)
g) aktívny vyhľadávací zabezpečovací systém (Lo-jack, GPS/GSM a iné)
alebo
imobilizér a vyhľadávací systém (Lo-Jack, GPS/GSM a iné)
osobné automobily od 60 001 EURKombinácia minimálne dvoch uvedených zabezpečovacích zariadení:

a) imobilizér
b) alarm s plávajúcim kódom
c) mechanické zabezpečenie pevne spojené s vozidlom
d) označenie skiel (Car Code, VIN PRINT a iné so spracovaním údajov o vozidle)
e) evidenčný systém pomocou čipov (IRIS, ECR-Car-Tracer a iné)
f) pager systém (Doberman, Crimestopper a iné)
g) aktívny vyhľadávací zabezpečovací systém (Lo-jack, GPS/GSM a iné)

a vyhľadávací systém (Lo-Jack, GPS/GSM a iné)


Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Osobné automobily do 3,5t do 19 916,36 EUR s DPH (vrátane) - jedno určené zabezpečovacie zariadenieOsobné automobily do 3,5t od 19 916,37 EUR s DPH (vrátane) - kombinácia dvoch zabezpečovacích zariadení
Nákladné v automobily nad 3,5 t- odnímateľné mechanické zabezpečovacie zariadenie alebo mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s v automobilom alebo imobilizér alebo elektronický poplachový systém(autoalarm).


Určeným zabezpečovacím zariadením sa rozumie:

mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom (nie páka na volant)
imobilizér
elektronický poplachový systém (autoalarm)
elektronický vyhľadávací systém


Podmienky zabezpečenia
osobné a nákladné vozidlá s najväčšou celkovou hmotnosťou do 3500 kgdo 20 000,00 EURjedno určené zabezpečovacie zariadenie
od 20 000,01 do 83 000,00 EURkombinácia dvoch určených zabezpečovacích zariadení
od 83 000,01 EURkombinácia troch určených zabezpečovacích zariadení
Určené zabezpečovacie zariadenie:a) mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom alebo VIN PRINT II
b) imobilizér
c) elektronický poplachový systém (autoalarm)
d) elektronický vyhľadávací systém
motocykle, autobusy, nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg a špeciálne vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kgmusia byť povinne vybavené niektorým z uvedených zabezpečovacích zariadení:
a) odnímateľným mechanickým zabezpečovacím zariadením
b) mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s vozidlom
c) imobilizérom
d) elektronickým poplachovým systémom (autoalarmom)
e) elektronickým vyhľadávacím systémom
Generali Slovensko Poisťovňa, a. s.

osobné automobily do 24 000 EURimobilizér alebo mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla, alebo autoalarm
osobné automobily od 24 001 EUR
do 84 000 EUR
kombináciou minimálne dvoch z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení:
imobilizér
autoalarm
mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla
satelitný vyhľadávací a monitorovací systém
kombináciou minimálne troch z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení:
imobilizér
autoalarm
mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla
satelitný vyhľadávací a monitorovací systém
Automobily s celkovou hmotnosťou nad 3,5t, špeciálne automobily, traktory a autobusy musia byť zabezpečené proti krádeži imobilizérom alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s karosériou vozidla alebo autoalarmom.Zabezpečovacie zariadenia musia byť pri opustení vozidla uvedené do funkčného stavu a aktivované. V prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti spôsobenej krádežou nebolo vozidlo zabezpečené požadovaným zabezpečovacím zariadením alebo namontované zabezpečovacie zariadenia neboli v čase vzniku poistnej udalosti uvedené do funkčného stavu a aktivované, je Poisťovňa oprávnená poistné plnenie znížiť.


Podmienky zabezpečenia
osobné a úžitkové MV s celkovou hmotnosťou do 3500 kgdo 24 000,00 EURjedno predpísané zabezpečovacie zariadenie
od 24 000,01 do 84 000,00 EURkombináciou min. dvoch predpísaných zabezpečovacích zariadení
od 84 000,01 EURkombináciou min. troch predpísaných zabezpečovacích zariadení
Predpísané zabezpečovacie zariadenie:a) imobilizér
b) autoalarm
c) mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla alebo VIN PRINT II
d) satelitný vyhľadávací a monitorovací systém
vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg, špeciálne vozidlá, traktory a autobusya) imobilizér alebo
b) autoalarm alebo
c) mechanické zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s karosériou vozidla


Kooperatíva Poisťovňa, a. s.

Osobné, nákladné, terénne automobily s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane a s PS do 20 000,00 EUR s DPH vrátane jedno mechanické zabezpečovacie zariadeniemechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo karosériou (napr. Zederlock, Mul - T- Lock, Construct)
alebo
imobilizér s transpondérom od prvovýrobcu
alebo
autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom v kombinácii s pevným mechanickým zabezpečením typu Mul-T-Lock, Construct a pod.,
alebo
imobilizér (VAM 01, FBS III)
Osobné, úžitkové, nákladné, terénne automobily s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane a s PS od 20 000,01 EUR – 80 000,00 EUR s DPH vrátane kombinácia dvoch mechanických zabezpečovacích zariadeníautoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom v kombinácii s autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom v kombinácii s pevným mechanickým zabezpečením typu Mul-T-Lock, Construct a pod., pevným mechanickým zabezpečením typu Mul-T-Lock, Construct a pod.,
alebo
imobilizér s transpondérom od prvovýrobcu v kombinácii s autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom,
alebo
imobilizer s transpondérom od prvovýrobcu v kombinácii s pevným mechanickým zabezpečením typu Mul-T-Lock, Construct a pod.,
alebo
imobilizér s transpondérom od prvovýrobcu v kombinácii so satelitným zabezpečením GPS alebo GP Jack (zariadenie typu Lo-Jack nie je dostačujúce)
Osobné, úžitkové, nákladné, terénne automobily s celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane a s PS od 80 000,01 EUR s DPH vrátane kombinácia troch mechanických zabezpečovacích zariadeníautoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom v kombinácii s pevným mechanickým zabezpečením typu Mul-T-Lock, Construct a pod a satelitným zabezpečením GPS alebo GP Jack alebo imobilizér s transpondérom od prvovýrobcu v kombinácii s autoalarmom, s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, alebo imobilizér s transpondérom od prvovýrobcu v kombinácii so satelitným zabezpečením GPS alebo – GP Jack a autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom
Dodávky a nákladné automobily nad 3,5 tautoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, alebo imobilizér s transpondérom od prvovýrobcu


Podmienky zabezpečenia
osobné a úžitkové MV s celkovou hmotnosťou do 3500 kgdo 20 000,00 EURjedno predpísané zabezpečovacie zariadenie
od 20 000,01 do 80 000,00 EURkombinácia dvoch predpísaných zabezpečovacích zariadení
od 80 000,01 EURkombinácia troch predpísaných zabezpečovacích zariadení a to nasledovne:
- imobilizérom alebo vyšším stupňom imobilizéru v kombinácii s mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou a alarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom alebo
- mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou a satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom alebo
- alarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom a satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom
Predpísané zabezpečovacie zariadenie:a) imobilizér od výrobcu,
b) vyšší stupeň imobilizéru (napr. VAM 01, FBS III),
c) mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo karosériou, napr. Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock, Zederlock
d) autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom,
e) satelitný elektronický vyhľadávací systém, napr. GPS, GP Jack (rádiolokačné zariadenie typu Lo-Jack nie je dostačujúce)
úžitkové a nákladné MV s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg a autobusydo 166 000 EURjednou z nasledovných možností:
- imobilizérom v kľúči alebo
- autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom alebo
- mechanickým zabezpečením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou MV typu Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock...
nad 166 000,01 EUR- imobilizérom alebo vyšším stupňom imobilizéru v kombinácii s mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou a alarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom alebo
- mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou a satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom alebo
- alarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom a satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom.


UNIQA poisťovňa

Podmienky zabezpečenia
osobné a úžitkové MV s celkovou hmotnosťou do 3500 kg a do 9 miest na sedenie vrátane miesta pre vodičado 23 000,00 EURa) imobilizér alebo
b) mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou vozidla alebo
c) elektronický zabezpečovací systém s plávajúcim kódom
od 23 000,01 do 67 000,00 EURa) imobilizér a elektronický zabezpečovací systém s plávajúcim kódom alebo
b) imobilizér a mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou vozidla alebo
c) imobilizér a VIN PRINT (len pri PS do 40 000 EUR) alebo
c) elektronický zabezpečovací systém s plávajúcim kódom a mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou vozidla
od 67 000,01 EURa) imobilizér a elektronický zabezpečovací systém s plávajúcim kódom a monitorovací systém (Autoawacs, Lo-Jack) alebo
b) imobilizér a mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou vozidla a monitorovací systém (Autoawacs, Lo-Jack)
nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3500 kga) imobilizér alebo
b) mechanické zabezpečenie alebo
c) elektronický zabezpečovací systém s plávajúcim kódom
motocyklemechanické zabezpečenie alebo imobilizér


KOMUNÁLNA poisťovňa

Podmienky zabezpečenia
osobné a úžitkové MV s celkovou hmotnosťou do 3500 kgdo 25 000,00 EURjedno predpísané zabezpečovacie zariadenie
od 25 000,01 do 85 000,00 EURkombinácia minimálne dvoch predpísaných zabezpečení
od 85 000,01 EURkombinácia minimálne troch, resp. dvoch predpísaných zabezpečení a to nasledovne:
a) imobilizérom alebo vyšším stupňom imobilizéru v kombinácií s alarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom a mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou;
b) satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom GPS alebo vyšším stupňom imobilizéru v kombinácii s mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s podvozkom;
c) satelitným elektronickým vyhľadávacím systémom GPS alebo vyšším stupňom imobilizéru v kombinácii s autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neoplakujúcim kódom
nákl. vozidlá s hmotnosťou nad 3500 kg, autobusy, pojazdné stroje s EČVdo 166 000 EURjedno predpísané zabezpečovacie zariadenie
od 166 00,01 EURkombinácia minimálne dvoch predpísaných zabezpečení
Predpísané zabezpečovacie zariadeniaa) imobilizér od výrobcu,
b) vyšší stupeň imobilizéru – napr. osemcestný elektromechanický imobilizér VAM 01, FBS III a pod.
c) mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo karosériou vozidla – napr. Construct, Mul-T Lock, Defend-Lock, Zeder Lock a pod.,
d) autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom,
e) satelitný elektronický vyhľadávací systém, ktorý je založený na technológií GPS+GSM alebo GPS+GSM+radiolokator a v prípade neoprávneného použitia vozidla alebo vniknutia do vozidla vyšle signál o narušení určenému subjektu
ČSOB Leasing, a.s.