Hotline

OSOBNÉ A ÚŽITKOVÉ AUTOMOBILY

Aby mohlo byť ojazdené vozidlo financované spoločnosťou ČSOB Leasing, musí spĺňať nasledujúce základné podmienky:

financovanie je určené pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a nepodnikateľov,
maximálny vek vozidla sú 4 roky,
prvýkrát zakúpené ako nové na Slovensku alebo individuálne dovezené zo zahraničia a prihlásené na dopravnom inšpektoráte,
má najazdených viac ako 6 000 km, alebo od prvého uvedenia do prevádzky uplynulo 6 mesiacov
vozidlo nemá viac ako troch predchádzajúcich držiteľov (nezapočítava sa dodávateľ, ktorý ho používal na začiatku ako predvádzacie alebo showroomove vozidlo), pričom títo držitelia sa nesmú vystriedať v priebehu 1 roka,
s platnou STK min 1 mesiac od uzatvorenia zmluvy


Prostredníctvom ČSOB Leasing nie je možné financovať ojazdené osobné a úžitkové vozidlo v týchto prípadoch:

nehomologované prestavby a úpravy vozidiel, repliky
vozidlá prestavané alebo používané na športové a pretekárske a iné špeciálne účely


Preverenie vozidla:

je služba pre zákazníka, ktorá mu dáva istotu, že na vozidle sú všetky identifikátory v poriadku, zhodujú sa s údajmi uvedenými v technickom preukaze respektíve v osvedčení o evidencii,
zmluvným partnerom pre preverenie vozidiel je pre ČSOB Leasing spoločnosť Car Detect,, spol. s r.o.,
neakceptuje sa individuálna previerka vozidla,
preverenie objednáva ČSOB Leasing,
v prípade, že sa dokladovou alebo fyzickou previerkou zistia akékoľvek rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti o financovanie resp. v kúpnej zmluve a skutočnosťou uvedenou v osvedčení o evidencii, vyhradzuje si ČSOB Leasing právo zmeniť podmienky, za ktorých bol obchodný prípad schválený alebo obchodný prípad stornovať


ČSOB Leasing, a.s.