Diaľničná známka

Vybavíme vám aj diaľničnú známku. Vyberte si komfort v podobe zahrnutia tejto služby do zmluvy o Operatívnom lízingu a máte o starosť menej.

V rámci tejto služby vám dáme príslušné diaľničné známky a elektronické známky počas celého obdobia platnosti zmluvy a pred ukončením platnosti pôvodných diaľničných známok. V prípade nákladných vozidiel a využívania elektronického mýta prihlasuje vozidlo do mýtneho systému zákazník na vlastné náklady a riziko.

Údržba a servis

Táto služba zahŕňa kompletný servis vozidla, štandardné prehliadky, ale aj výmenu žiaroviek, stieračov, nastavenie geometrie či výmeny bŕzd. Zahrnuté je zabezpečenie a oprava prípadného defektu.
Dôležité je, aby sa údržba, opravy a predpísané pravidelné servisné prehliadky objednávali cez Infolinku operatívneho lízingu 0850 123 522 v servisoch schválených spoločnosťou ČSOB Leasing.

Prečítajte si ako postupovať v prípade údržby a servisu.

Služby pneuservisu

Aktivovaním tejto služby máte nárok na výmenu sezónnych pneumatík a ich uskladnenie. Výmena, uskladnenie a oprava pneumatík sa vykonáva výlučne v zmluvných pneuservisoch, ich zoznam vám poskytne resp. odporučí Infolinka operatívneho lízingu (0850 123 522).

Sezónne pneumatiky, ako aj prezutie si dohodnite v zmluvne dohodnutých pneuservisných strediskách s dostatočným predstihom (minimálne 14 dní vopred). Pri využívaní služby sezónneho uskladnenia pneumatík si dôkladne uchovajte protokol o uskladnení, ktorý je potrebné predložiť pri najbližšej výmene.

Zimná sezóna trvá štandardne od 15. októbra do 15. marca. Pri ceste do zahraničia si prosím preverte podmienky používania zimných pneumatík v príslušnej krajine. Počet, kategória a rozmer pneumatík a diskov, na ktoré máte nárok sú uvedené v zmluve o Operatívnom lízingu.

 

Palivová (tankovacia) karta

Požiadajte o palivovú kartu a získajte mnohé výhody:

  • tankujete vysokokvalitné palivá,
  • kartu využívate bez akýchkoľvek poplatkov za vydanie či správu,
  • tankujete bezhotovostne až do výšky 1 500 € mesačne,
  • využijete ju v široko akceptovanej sieti na Slovensku aj v Európe,
  • všetko len s jednou hromadnou faktúrou za PHM mesačne s uplatnenými zľavami,
  • máte možnosť okamžitej blokácie v prípade straty alebo odcudzenia.

Karta vám umožňuje bezhotovostne odoberať okrem pohonných hmôt aj iný tovar (diaľničné známky, zmesi do ostrekovačov, motorové oleje) a služby súvisiace s prevádzkou vozidla v sieti čerpacích staníc. Táto karta sa vydáva na evidenčné číslo vozidla.

 

Asistenčná služba a náhradné vozidlo

Táto služba je zárukou nepretržitej mobility, ktorú zabezpečujeme poskytovaním asistenčných služieb – pomoc na mieste, odtiahnutie, náhradné vozidlo, strážené parkovanie, repatriácia, núdzové ubytovanie a pod.

Prehľad asistenčných služieb

Služba je k dispozícii non-stop 24 hodín denne, 7 dní v týždni – 0850 123 057.

 

 

Doplnkové poistenie

Môžete požiadať aj o doplnkové poistenie, ktoré sa vám zahrnie do mesačných splátok:

  • poistenie batožiny a veci osobnej potreby – kryje poškodenie, zničenie alebo zmocnenie v súvislosti s nehodou, živelnou udalosťou alebo zmocnením sa batožiny,
  • úrazové poistenie – poistnou udalosťou je úraz poisteného (smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu, doba nevyhnutného liečenia úrazu), ktorý nastal počas doby trvania poistenia, poistenie je bez spoluúčasti,
  • pripoistenie poškodenia čelného skla – predmetom poistenia je zasklenie poisteného vozidla a dojednáva sa bez spoluúčasti do výšky uvedenej v zmluve o Operatívnom lízingu.

Záujem o aktiváciu služby

Po odoslaní údajov Vás budeme kontaktovať.