Diaľničná známka

Vybavíme vám aj diaľničnú známku. Vyberte si komfort v podobe zahrnutia tejto služby do zmluvy o Operatívnom lízingu a máte o starosť menej.

V rámci tejto služby budú príslušné diaľničné známky a elektronické známky dodávané, resp. zakúpené počas celého obdobia platnosti zmluvy, pred ukončením platnosti pôvodných diaľničných známok. V prípade nákladných vozidiel a využívania elektronického mýta prihlasuje vozidlo do mýtneho systému zákazník na vlastné náklady a riziko.

Údržba a servis

Táto služba zahŕňa kompletný servis vozidla, štandardné prehliadky, ale aj výmenu žiaroviek, stieračov, nastavenie geometrie či výmeny bŕzd. Zahrnuté je aj zabezpečenie aj oprava prípadného defektu. Dôležité je, aby sa údržba, opravy a predpísané pravidelné servisné prehliadky vykonávali v servisoch schválených spoločnosťou ČSOB Leasing.

Prečítajte si ako postupovať v prípade údržby a servisu.

Služby pneuservisu

Aktivovaním tejto služby máte nárok na výmenu sezónnych pneumatík a ich uskladnenie. Výmena, uskladnenie a oprava pneumatík sa vykonáva výlučne v zmluvných pneuservisoch, ich zoznam vám poskytne resp. odporučí Infolinka operatívneho lízingu (0850 123 522).

Sezónne pneumatiky, ako aj prezutie si dohodnite v zmluvne dohodnutých pneuservisných strediskách s dostatočným predstihom (minimálne 14 dní vopred). Pri využívaní služby sezónneho uskladnenia pneumatík si dôkladne uchovajte protokol o uskladnení, ktorý je potrebné predložiť pri najbližšej výmene.

Zimná sezóna trvá štandardne od 15. októbra do 15. marca. Pri ceste do zahraničia si prosím preverte podmienky používania zimných pneumatík v príslušnej krajine. Počet, kategória a rozmer pneumatík a diskov, na ktoré máte nárok sú uvedené v zmluve o Operatívnom lízingu.

 

Palivová (tankovacia) karta

Požiadajte o palivovú kartu a získajte mnohé výhody:

  • tankujete vysokokvalitné palivá,
  • kartu využívate bez akýchkoľvek poplatkov za vydanie či správu,
  • tankujete bezhotovostne až do výšky 1 500 € mesačne,
  • využijete ju v široko akceptovanej sieti na Slovensku aj v Európe,
  • všetko len s jednou hromadnou faktúrou za PHM mesačne s uplatnenými zľavami,
  • máte možnosť okamžitej blokácie v prípade straty alebo odcudzenia.

Karta vám umožňuje bezhotovostne odoberať okrem pohonných hmôt aj iný tovar (diaľničné známky, zmesi do ostrekovačov, motorové oleje) a služby súvisiace s prevádzkou vozidla v sieti čerpacích staníc. Táto karta sa vydáva na evidenčné číslo vozidla.

 

Asistenčná služba a náhradné vozidlo

Táto služba je zárukou nepretržitej mobility, ktorú zabezpečujeme poskytovaním asistenčných služieb – pomoc na mieste, odtiahnutie, náhradné vozidlo, strážené parkovanie, repatriácia, núdzové ubytovanie a pod.

Prehľad asistenčných služieb

Služba je k dispozícii non-stop 24 hodín denne, 7 dní v týždni – 0850 123 057.

 

 

Doplnkové poistenie

Môžete požiadať aj o doplnkové poistenie, ktoré sa vám zahrnie do mesačných splátok:

  • poistenie batožiny a veci osobnej potreby – kryje poškodenie, zničenie alebo zmocnenie v súvislosti s nehodou, živelnou udalosťou alebo zmocnením sa batožiny,
  • úrazové poistenie – poistnou udalosťou je úraz poisteného (smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu, doba nevyhnutného liečenia úrazu), ktorý nastal počas doby trvania poistenia, poistenie je bez spoluúčasti,
  • pripoistenie poškodenia čelného skla – predmetom poistenia je zasklenie poisteného vozidla a dojednáva sa bez spoluúčasti do výšky uvedenej v zmluve o Operatívnom lízingu.

Záujem o aktiváciu služby

Po odoslaní údajov Vás budeme kontaktovať.