Hotline

STROJE A ZARIADENIA

V roku 2010 uzatvoril ČSOB Leasing v komodite strojov, zariadení a informačných technológií 1 511 nových zmlúv v objeme obstarávacích cien bez DPH 71 991 tis. €. ČSOB Leasing po piatykrát za sebou potvrdil 1. miesto na trhu vo financovaní tejto komodity. Naše dlhoročné skúsenosti a finančnú silu využívame na to, aby sme pripravili ponuku, ktorá naplní Vaše potreby.

Financovanie strojov a zariadení je určené pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.PodmienkyFinančný lízingSpotrebný úver
Doba splácaniaod 36 do 144 mesiacovod 6 do 60 mesiacov
1. zvýšená splátka/splátka platená zákazníkom10%- 50% z OC10%- 50% z OC
Frekvencia splácaniamesačné aj kvartálne splátkymesačné aj kvartálne splátky


Výhody

Finančný lízingSpotrebný úver
možnosť skrátiť odpisovanie stroja na 36/44/87 mesiacov podľa odpisovej skupinyzákonom nelimitovaná (variabilná) doba splácania
možnosť užívať stroj bez toho, aby ste mali k dispozícii celú hotovosťzákazník je majiteľom vozidla od začiatku trvania zmluvy
šetrí likvidné prostriedky, ktoré môžete využiť na ďalšie investíciemožnosť financovať stroje a zariadenia, na ktoré je súčasne poskytnutý nenávratný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ
ČSOB Leasing, a.s.