Hotline

FINANCOVANIEFinančný leasing je obstaranie predmetu na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo na zákazníka, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb.
Čítajte viac
Spotrebný úver je účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi za účelom financovania konkrétneho predmetu. Zákazník je vlastníkom financovaného predmetu ...
Čítajte viac

Od roku 2008 spolupracujeme s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri spolufinancovaní projektov realizovaných v Programe rozvoja vidieka.
Čítajte viac
Je krátkodobý alebo strednodobý prenájom, kde doba nájmu je kratšia ako doba životnosti automobilu.
Čítajte viac
Hotline
Vypočítajte si predbežnú výšku splátky pomocou lízingovej kalkulačky.ZNAČKOVÝ LEASING

Ku kvalite služieb ČSOB Leasing prispieva aj spolupráca s našimi dlhoročnými obchodnými partnermi. V komodite osobných a úžitkových vozidiel spolupracujeme na importérskej úrovni s nižšie uvedenými značkami:


Opel, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki