Udelenie súhlasu na marketingové použitie

(checkbox) Súhlasím s tým, aby spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. spracovala moje osobné údaje v rozsahu emailová adresa za účelom ponuky finančných služieb zo strany ČSOB Leasing, a.s.

Kontaktná emailová adresa (tu bude priestor na vyplnenie emailovej adresy)

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Informácie o spôsobe odvolania súhlasu nájdete na https://www.csobleasing.sk/ochrana-osobny-udajov/. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s ČSOB Leasing a.s, Vaše údaje budeme spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu.