„Oceňujeme, že ČSOB Leasing nám verí, chápe potrebu inovácií a bez problémov prefinancuje aj také technológie, ktoré na Slovensku ešte okrem nás nikto nemá.“

Ing. Dušan Manduľák, PhD.
Predseda predstavenstva LPH, a. s.

Kontaktujte nás