Predmet financovaný cez finančný lízing, spotrebný úver

Ako postupovať pri nahlásení poistnej udalosti?
 

  1. Poistnú udalosť je potrebné najskôr nahlásiť do príslušnej poisťovne. Neviete akú máte poisťovňu, či číslo poistnej zmluvy?  Volajte Zákaznícku linku ČSOB Leasing  – 02/68202111
  2. Skopírujte číslo poistnej udalosti pridelené poisťovňou.  
  3. Po nahlásení škody do poisťovne, navštívte Zákaznícky portál – časť Poistné udalosti a cez tlačidlo +Poistná udalosť nahláste poistnú udalosť do ČSOB Leasingu.
  4. Stav poistnej udalosti môžete následne sledovať v Zákazníckom portáli v časti Poistné udalosti.