Pri každej škodovej udalosti na financovanom predmete je potrebné vždy najprv túto škodu nahlásiť do príslušnej poisťovne.

Po nahlásení do poisťovne už nemusíte do ČSOB Leasing nič nahlasovať.

Nahlásiť škodovú udalosť poisťovni: