Kupujete osobné alebo úžitkové vozidlo v hotovosti? Ponúkame vám výhodne poistenie, ktoré uzatvoríte priamo u spolupracujúcich predajcov vozidiel, alebo na pobočkách ČSOB Leasing, a.s.


Produkty

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Poistenie kryje škody na majetku, škody na zdraví a ušlý zisk. Je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, ochráni vaše vozidlo proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie, živelných udalostiach, vandalizme a odcudzení.

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla a zariadenia.

Pripoistenie

K havarijnému poisteniu ponúkame možnosť doplnkového pripoistenia.


Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti kontaktujte príslušnú poisťovňu a jej infolinku.

Volanie zo slovenska 0850 122 222
Volanie zo zahraničia +421 2 5966 6997

Infolinka +421 2 50 122 222

Volanie zo Slovenska 02/38 11 11 17
Volanie zo zahraničia +421 2 3811 1117

Infolinka +421 2 32 600 100

Infolinka 02/57 299 999

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.