Je zo zákona povinné poistenie pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie sprostredkované spoločnosťou ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. kryje nasledovné škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla:

  • škody na majetku
  • škody na zdraví (aj nároky pri usmrtení)
  • náklady právneho zastúpenia
  • ušlý zisk

Povinné zmluvné poistenie si u nás môžete zabezpečiť ako samostatný poistný produkt. Ako poisťovací makléri vám vyberieme najvhodnejšiu poisťovňu, s najlepšími podmienkami podľa vašich požiadaviek, vypracujeme zmluvu a zabezpečíme všetko potrebné.

Potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia predstavuje „Biela karta“ – Medzinárodná karta poistenia PZP platná v štátoch patriacich do tzv. Systému zelenej karty.

Spolupracujúce poisťovne

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.