Povinné zmluvné poistenie nefinancovaného majetku (PZP)

Je zo zákona povinné poistenie pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie sprostredkované spoločnosťou ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. kryje nasledovné škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla:

  • škody na majetku
  • škody na zdraví (aj nároky pri usmrtení)
  • náklady právneho zastúpenia
  • ušlý zisk

Povinné zmluvné poistenie si u nás môžete zabezpečiť ako samostatný poistný produkt. Ako poisťovací makléri vám vyberieme najvhodnejšiu poisťovňu, s najlepšími podmienkami podľa vašich požiadaviek, vypracujeme zmluvu a zabezpečíme všetko potrebné.

Potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia predstavuje „Biela karta“ – Medzinárodná karta poistenia PZP platná v štátoch patriacich do tzv. Systému zelenej karty.

Spolupracujúce poisťovne

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.