Poistenie Strojov a zariadení sprostredkované spoločnosťou ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.

Kryje škody voči

  • poškodeniu a zničeniu v dôsledku živelných udalostí
  • náhodnému poškodeniu stroja alebo elektronického zariadenia – lom stroja
  • odcudzeniu a vandalizmu
  • poškodeniu a zničenie v dôsledku havárie (mobilné stroje)
  • aj počas transportu poisteného stroja alebo elektronického zariadenia

Územná platnosť poistenia

  • miesto sídla spoločnosti, príp. miesto prevádzky stroja
  • územie Slovenskej republiky (pre prenosné zariadenia a mobilné stroje)

Stroje a zariadenia sa poisťujú na novú cenu predmetu.

Ako poisťovací makléri vám vyberieme najvhodnejšiu poisťovňu, s najlepšími podmienkami podľa vašich požiadaviek, vypracujeme zmluvu a zabezpečíme všetko potrebné.

Poistné môžete uhradiť:

  • v splátkach lízingu alebo úveru (garantová výška počas celej doby splácania)
  • v ročných / polročných / štvrťročných intervaloch v prípade individuálneho dojednania

Poistenie financovaného produktu viete pohodlne uzatvoriť súčasne s podpisom zmluvy. Výšku splátky poistného garantujeme počas celej doby financovania a máte ho rovnomerne rozvrhnuté do splátok.

Spolupracujúce poisťovne

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.