Hotline

POISTENIE STROJOV A ZARIADENÍ

V rámci poistenia strojov a technológií Vám ponúkame poistenie stacionárnych strojov, elektroniky a mobilných strojov.


Základné informácie o podmienkach poistenia strojov a technológií:

Stroje a technológie sú štandardne poistené proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku živelných udalostí, lomu stroja a odcudzenia. V prípade elektronických častí stroja je súčasťou aj poistenie elektroniky, pre mobilné stroje je postenie proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie. Poistné krytie sa vzťahuje na miesto sídla spoločnosti, prípadne na miesto prevádzky stroja. Poistenie prenosných zariadení a poistenie mobilných strojov sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Stroje a zariadenia sa poisťujú na novú cenu predmetu.


ČSOB Leasing, a.s.