V rámci poistenia nehnuteľností vám vieme zabezpečiť:

  • poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu nehnuteľnosti v dôsledku živelných škôd vrátane sklenených výplní (výkladov)
  • poistenie pre prípad odcudzenia stavebných súčastí, vandalizmu po vlámaní
  • poistenie zodpovednosti v súvislosti s výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľnosti v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti

Najvýhodnejšie sadzby poistenia vám zabezpečí ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. Vyberieme vám najvhodnejšiu poisťovňu, s najlepšími podmienkami podľa vašich požiadaviek, vypracujeme zmluvu a zabezpečíme všetko potrebné.

Poistné môžete uhradiť: v splátkach lízingu alebo úveru (garantová výška počas celej doby splácania)

Odporúčame poistiť

Nehnuteľnosti

Zistiť viac

Spolupracujúca poisťovňa:

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.