V rámci poistenia nehnuteľností vám vieme zabezpečiť:

  • poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu nehnuteľnosti v dôsledku živelných škôd vrátane sklenených výplní (výkladov)
  • poistenie pre prípad odcudzenia stavebných súčastí, vandalizmu po vlámaní
  • poistenie zodpovednosti v súvislosti s výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou nehnuteľnosti v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti

Ako poisťovací makléri vám vyberieme najvhodnejšiu poisťovňu, s najlepšími podmienkami podľa vašich požiadaviek, vypracujeme zmluvu a zabezpečíme všetko potrebné.

Poistné môžete uhradiť:

  • v splátkach lízingu alebo úveru (garantová výška počas celej doby splácania)
  • v ročných / polročných / štvrťročných intervaloch v prípade individuálneho dojednania

Odporúčame poistiť

Spolupracujúce poisťovne

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.