Poistenie finančnej straty nefinancovaného majetku

Poistenie finančnej straty (GAP) sprostredkované spoločnosťou ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. je súčasťou havarijného poistenia a je určené pre nové vozidlá. Kryje rozdiel medzi časovou (všeobecnou) cenou vozidla v čase poistnej udalosti a obstarávacou cenou vozidla v čase jeho kúpy. Predstavuje ochranu investície do vozidla na celú dobu od jeho zakúpenia, v prípade totálnej škody alebo odcudzenia.

Výhody poistenia:

  • ochrana vašej investície
  • dostatok prostriedkov na obstaranie nového vozidla
  • plnenie pre každú poistnú udalosť, ktorú havarijná poisťovňa rieši ako totálnu škodu

Spolupracujúce poisťovne

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.