Havarijné poistenie sprostredkované spoločnosťou ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. :

  • kryje poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie, živelných udalostí, vandalizmu a odcudzenia
  • je určené pre nové, jazdené vozidlá (aj dovozové vozidlá)
  • má možnosti pripoistenia čelného skla, náhradného vozidla, úrazu a batožiny (viac sa dozviete v časti Pripoistenie)
  • je vrátane asistenčných služieb
  • platí pre geografické územie Európy a Turecka

Havarijné poistenie je možné dojednať ako samostatný poistný produkt. Ako poisťovací makléri vám vyberieme najvhodnejšiu poisťovňu, s najlepšími podmienkami podľa vašich požiadaviek, vypracujeme zmluvu a zabezpečíme všetko potrebné.

SPOLUPRACUJÚCE POISŤOVNE

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku poistenia podľa Vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.