Hotline

RIADENIE VOZOVÉHO PARKU CEZ ČSOB OPERATÍVNY LEASING

Riadenie vozového parku cez ČSOB Operatívny leasing

prostredníctvom GPS monitoringu – monitoring pohybu a aktuálnej polohy vozidiel
automatické elektronické knihy jázd
analýza nákladovosti a využiteľnosti vozového parku
definovanie benefitu (sukromné vs služobné užívanie vozidiel)
pick-up servis
náhradné vozidlo pri plánovaných nepojazdnostiach (poskytujeme zvýhodnený cenník)
výkup a odpredaj existujúceho vozového parku s podmienkou jeho obnovy
zákaznícky portál – prehľad o zmluvách, údaje o vozidlách, kontrola zrealizovaných platieb, oznámenie poistnej udalosti a sledovanie priebehu riešenia
ďalšie zákazníkom individuálne požadované služby, ktoré súvisia s prevádzkou vozidla


ČSOB Autolease


ČSOB Leasing, a.s.