Povinné zmluvné poistenie

Poistenie zabezpečuje a hradí ČSOB Leasing. Potvrdenie o poistení zodpovednosti, tzv. zelená karta PZP vám bude zasielaná každoročne počas trvania zmluvného vzťahu alebo si ju môžete kedykoľvek stiahnuť v Zákazníckom portáli. Poistenie vozidla sa začína dňom jeho prevzatia a trvá po celé obdobie zmluvy až do dátumu vrátenia vozidla. Poistenie platí v štátoch uvedených na zelenej karte.

Havarijné poistenie

Havarijným poistením je vozidlo kryté pre prípady odcudzenia, havárie, vandalizmu alebo živelnej udalosti. Poistenie vozidla sa začína dňom jeho prevzatia a trvá po celé obdobie trvania zmluvného vzťahu až do dátumu vrátenia vozidla. V prípade poistnej udalosti platíte spoluúčasť, jej výška je uvedená v zmluve o Operatívnom lízingu.

Cestná daň

Platba dane z motorových vozidiel kategórie M1 a N1 je súčasťou povinných služieb, ktoré sú zahrnuté v splátke nájomného. Platba dane z motorových vozidiel pri nákladných vozidlách nie je súčasťou splátok nájomného, hradí ju nájomca ako držiteľ vozidla.

Technická a emisná kontrola

Aktivovaním tejto služby máte v mesačnej splátke zahrnutý poplatok za vykonanie technickej kontroly (TK) a emisnej kontroly (EK). Tú ste povinný ako užívateľ vykonať, ak máte zmluvu o operatívnom lízingu uzatvorenú na min. 4 roky, pretože pred uplynutím štvrtého roku od prvého prihlásenia osobného vozidla do 3,5 t na dopravnom inšpektoráte je potrebné zabezpečiť vykonanie technickej kontroly (TK) spoločne s emisnou kontrolou (EK). Kontrola sa vykonáva u zmluvných partnerov ČSOB Leasing na základe informácií poskytnutých na Infolinke operatívneho lízingu na telefónnom čísle 0850 123 522 alebo v autorizovanom servisnom stredisku, ktoré je na túto kontrolu ustanovené príslušnými zákonnými predpismi.

V prípade, že tento poplatok nie je zahrnutý v mesačnej splátke, hradí si náklady v celkom rozsahu užívateľ.

Záujem o aktiváciu služby

Po odoslaní údajov Vás budeme kontaktovať.