Poistenie právnej ochrany

Viete, čo je poistenie právnej ochrany?

V rámci tejto služby môžete požadovať poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s prevádzkou predmetu nájmu – motorového vozidla od zmluvného partnera ČSOB Leasing. Predmetom poistenia je presadzovanie právnych záujmov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla. Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ku ktorým došlo v európskych krajinách, v stredomorských ostrovných štátoch a štátoch susediacich so Stredozemným morom, ktoré podliehajú právomoci súdov v týchto oblastiach s výnimkou Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska a Kazachstanu.

ROZSAH PRÁVNEJ POMOCI:

  1. občiansko-právne nároky na náhradu, škody
  2. trestné, priestupkové a správne právo
  3. špecifické preukazy na vedenie vozidla

GPS Monitoring

V rámci tejto služby máte zabezpečený monitoring prenajímaného vozidla pomocou webovej aplikácie 24 hodín denne. Služba poskytuje aj možnosť identifikácie aktuálneho vodiča či evidovanie účelu jazdy.

Záujem o aktiváciu služby

Po odoslaní údajov Vás budeme kontaktovať.