Riadenie vozového parku cez ČSOB Operatívny lízing

  • prostredníctvom GPS monitoringu – monitoring pohybu a aktuálnej polohy vozidiel,
  • automatické elektronické knihy jázd,
  • analýza nákladovosti a využiteľnosti vozového parku,
  • definovanie benefitu (sukromné vs. služobné užívanie vozidiel),
  • pick-up servis,
  • náhradné vozidlo pri plánovaných nepojazdnostiach (poskytujeme zvýhodnený cenník),
  • výkup a odpredaj existujúceho vozového parku s podmienkou jeho obnovy,
  • Zákaznícky portál – prehľad o zmluvách, údaje o vozidlách, kontrola zrealizovaných platieb, oznámenie poistnej udalosti a sledovanie priebehu riešenia,
  • ďalšie zákazníkom individuálne požadované služby, ktoré súvisia s prevádzkou vozidla.

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku financovania podľa vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.