Keď si vyberiete ČSOB Operatívny leasing full service, nemusíte sa starať o nič.

 • prihlásime vozidlo na dopravnom inšpektoráte a uhradíme všetky súvisiace poplatky
 • vozidlo dodáme prevádzkyschopné s povinnou výbavou
 • zabezpečíme poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie) v zmluvnej poisťovni
 • zabezpečíme havarijné poistenie pre prípad havárie, odcudzenia a živelnej udalosti s územnou platnosťou v celej Európe v zmluvnej poisťovni
 • zariadime zabezpečenie vozidla podľa požiadaviek poisťovne
 • zaplatíme daň z motorových vozidiel

Paletu voliteľných služieb vyskladáme spoločne. Vybrať si môžete:

 • diaľničnú nálepku podľa požiadavky pre vozidlá do 3,5 tony,
 • doplnkové poistenie – havarijné poistenie možno rozšíriť aj o poistenie osôb a batožiny,
 • kompletný pneuservis vozidla – zahŕňa výmenu ojazdených pneumatík, sezónnu výmenu zimných a letných pneumatík a uskladnenie práve nepoužívanej sady u autorizovaného dodávateľa alebo v príslušnom značkovom servise,
 • pravidelný záručný a pozáručný servis, všetky servisné výkony zabezpečujú autorizované servisy príslušnej značky,
 • medzinárodnú 24-hodinovú asistenčnú službu v prípade núdze a nepojazdnosti vozidla z akéhokoľvek dôvodu. Geografický rozsah platnosti služby môže byť územie SR alebo Európy.
 • doplnkové služby v prípade krízovej situácie ako zorganizovanie a úhrada hotelového ubytovania pre užívateľa, prepravy do cieľa cesty alebo návrat užívateľa do jeho sídla, či organizácia a úhrada nákladov na náhradné vozidlo,
 • služba poskytnutia náhradného vozidla, ktorá sa môže predplatiť na určitý počet dní roka,
 • reporting – služba, ktorá umožňuje hlásenie o stave nákladov, prejazdených kilometrov a spotrebe PHM za jednotlivé vozidlá ako aj za celú flotilu,
 • GPS monitoring, ktorý umožňuje monitorovať pohyb firemných vozidiel a automaticky vypracovať elektronickú knihu jázd ako aj rozlišovanie medzi služobnou a súkromnou jazdou, meranie spotreby paliva, monitorovanie pohybu a aktuálnej polohy vozidiel. Pri výbere tejto služby je mesačný paušál súčasťou položky – správa vozového parku. Cena jednotky ako aj montáž je zahrnutá v obstarávacej cene vozidla.
 • iné služby, podľa požiadavky,
 • uzatvorenú kalkuláciu, pri ktorej je stanovená pevná mesačná suma za všetky poskytované služby. Všetky prípadné rozdiely medzi výškou prijatých platieb od zákazníka a skutočnými nákladmi pri ukončení nájomného vzťahu znáša prenajímateľ.

VYUŽITE ONLINE FORMULÁRE

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku financovania podľa vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si, prosím, formu kontaktovania.