ZÍSKAJTE MAJETOK NAOZAJ JEDNODUCHO

Pri finančnom lízingu získate predmet financovania na základe nájomnej zmluvy, s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb.

 • Najrozšírenejší produkt na financovanie automobilov, dopravnej techniky, strojov, zariadení a technológií.
 • Po skončení lízingu prechádza predmet lízingu za dohodnutú cenu do vlastníctva nájomcu.
 • Možnosť využitia produktu Voliteľná splátka.

VÝHODY FINANČNÉHO LEASINGU

 • Rýchly schvaľovací proces.
 • Potrebná malá vstupná investícia (akontácia od 20 %).
 • Šetrí likvidné prostriedky.
 • K dispozícii máte prostriedky na iné investície a prevádzku podnikania.
 • Lízingové splátky sú pre podnikateľov plne uznateľným daňovým nákladom.
 • Garantovaná výška splátky počas celej doby splácania.
 • Poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia.
 • Splátky poistného sú rovnomerne rozložené do mesačných splátok.
 • Všetky zmluvné dokumenty a splátkové kalendáre dostupné online na Zákazníckom portáli.

POISTENIE

Poistenie nami financovaného predmetu môžete pohodlne uzatvoriť pri podpise zmluvy. Výšku splátky poistného vám garantujeme počas celej doby financovania a máte ho rovnomerne rozvrhnuté do splátok.

Najvýhodnejšie sadzby poistenia vám zabezpečí ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., ktorý spolupracujes týmito poisťovňami:

 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Allianz, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • Komunálna Poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

PROCES UZATVORENIA ZMLUVY

Výber predmetu
a kontaktovanie
pobočky/dílerstvá

Príprava ponuky
do 24 hodín

Akceptovanie ponuky/
doklady k financovaniu

Rýchly
schvaľovací proces

Elektronický
podpis zmluvy

Prevzatie predmetu
financovania

NA FINANČNÝ LEASING MÔŽETE FINANCOVAŤ

Osobné a úžitkové automobily

Zistiť viac

Nákladné automobily a autobusy

Zistiť viac

Motocykle a štvorkolky

Zistiť viac

Stroje, zariadenia a technológie

Zistiť viac

Ostatné komodity

Kontakt

NAJVÝHODNEJŠIE FINANCOVANIE V SPOLUPRÁCI SO ZNAČKAMI

Vďaka spolupráci s vybranými značkami vám poskytneme výhodné financovanie osobných a úžitkových vozidiel, motocyklov či nákladných vozidiel.

Zistiť viac   

KONTAKTUJTE NÁS

Radi vám poradíme a pripravíme ponuku financovania podľa vašich potrieb a požiadaviek.
Zvoľte si formu kontaktovania.

OVERENÉ, ZABEHNUTÉ - IHNEĎ K ODBERU, Z NÁŠHO REPREDAJU

  Osobných a úžitkových automobilov

  Motocyklov a štvorkoliek

  Nákladných automobilov

  Strojov a zariadení