Obzeráte sa po jazdenom vozidle, ktoré by ste si radi kúpili?  Chýba vám potrebná hotovosť?

Riešením je využitie financovania a poistenia cez ČSOB Leasing.

Výhody financovania jazdených vozidiel

 • Nízka vstupná investícia
 • Garantovaná rovnaká výška splátky aj poistenia počas trvania zmluvy,
 • Rýchle a jednoduché obstaranie vozidla
 • Možnosť nastaviť si výšku splátky podľa vašich možností
 • Výhodnejšie poistenie cez ČSOB Leasing Poisťovacieho makléra
 • Všetky zmluvné dokumenty a splátkové kalendáre dostupné online na Zákazníckom portáli
 • Možnosť uzatvorenia zmluvy u spolupracujúcich autobazárov priamo pri vozidle alebo na pobočkách ČSOB Leasing. 

PROCES UZATVORENIA ZMLUVY

Výber predmetu
a kontaktovanie
pobočky/dílerstvá

Príprava ponuky
do 24 hodín

Akceptovanie ponuky/
doklady k financovaniu

Rýchly
schvaľovací proces

Elektronický
podpis zmluvy

Prevzatie predmetu
financovania

Kontaktujte nás

PRODUKTY

Finančný lízing

Pri finančnom lízingu získate predmet financovania na základe nájomnej zmluvy, s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb.

 • Rýchly a dostupný spôsob financovania
 • Potrebná malá vstupná investícia (akontácia)
 • Garantuje fixnú výšku splátky

Spotrebný úver

Spotrebným úverom môžete prefinancovať konkrétny, vami zvolený, hnuteľný majetok. Od začiatku zmluvného vzťahu, ihneď po podpise zmluvy, sa stávate majiteľom financovaného predmetu.

 • Rýchle schválenie
 • Možnosť predčasného splatenia
 • Doba financovania od 6 do 60 mesiacov

POISTENIE

Poistenie jazdeného vozidla si môžete pohodlne uzatvoriť pri podpise zmluvy. Výšku splátky poistného vám garantujeme počas celej doby financovania a máte ho rovnomerne rozvrhnuté do splátok.

Vybrať si môžete z týchto poistných produktov:

Najvýhodnejšie sadzby poistenia ČSOB Leasing poisťovací maklér s.r.o., ktorý spolupracuje s týmito poisťovňami:

 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Allianz, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

REPREDAJ

  Osobných a úžitkových automobilov

  Motocyklov a štvorkoliek

  Nákladných automobilov

  Strojov a zariadení