Poistné krytie – vojnový konflikt na Ukrajine

V súvislosti s udalosťami na Ukrajine Vám prinášame dôležité informácie k poistnému krytiu osobných, úžitkových, nákladných vozidiel a strojov i zariadení, na ktorých obstaranie aktuálne využívate finančné produkty od nás, ČSOB Leasing.

Poistné krytie na území Ukrajiny:

1. Poistenie akýchkoľvek vozidiel, strojov a zariadení nekryje škody spôsobené na území Ukrajiny v dôsledku vojny napríklad v dôsledku streľby a pod.

2. Poškodenia na všetkých vozidlách, strojov a zariadeniach, ktoré vznikli pri ich bežnej prevádzke sú naďalej kryté poistením.

3. Vojnový konflikt môže mať vplyv na rozsah a kvalitu poskytovaných asistenčných služieb pre poistené vozidla, stroje a zariadenia. Znamená to obmedzenie alebo nemožnosť poskytovania asistenčných služieb.

Poistné krytie na území Slovenska:

V prípade poškodenia všetkých vozidiel financovaných cez ČSOB Leasing vozidlami z Ukrajiny, ktoré nemajú zelenú kartu odporúčame:

1. Uplatniť si nárok za náhradu škody z havarijného poistenia a do hlásenia uviesť škodcu.

2. Taktiež informovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov o vzniku poistnej udalosti formou vypísania tlačiva. Požadované tlačivá nájdete na www.skp.sk.

3. Vypísané, podpísané tlačivá, Správu o nehode a iné dokumenty, prípadne fotografie zaslať e-mailom na: skp@skp.sk alebo poštou na adresu:

Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava.

Viac informácií na www.skp.sk.