Stojíme pri vás v každej situácii

Spomínate si ešte na svoje novoročné priania, plány a predsavzatia pre rok 2020? Určite nikto z nás nepredpokladal, že sa nám životy zmenia v priebehu týždňa a realita pandémie sa stane našou každodennou skúsenosťou.

Aj ČSOB Leasing ako súčasť finančného sektora bol významne zasiahnutý touto skutočnosťou. Ako sme jej čelili v priebehu marca až júna 2020?
V prvom rade sme využili skúsenosti z krízového obdobia 2008 – 2009, tentokrát však skoncentrované do rozhodovania v priebehu necelých dvoch týždňov, čo si vyžadovalo hľadanie neštandardných riešení. Riešení, ktoré menili naše zabehnuté návyky.

Prvoradým cieľom pre nás bola naša interná úloha – byť pri Vás, našich partneroch, spoznať Vaše aktuálne problémy a hľadať na ne také riešenia, aby sme Vám pomohli či už pri znižovaní negatívneho dopadu pandémie na Vaše podnikanie, ale aj pri riešení obchodných príležitostí, ktoré daná situácia priniesla.

Čím všetkým sme si prešli?

Zmenili sme systém práce bez toho, aby ste to Vy pocítili. V priebehu dvoch týždňov sme boli schopní fungovať plnohodnotne formou home office. Digitálne technológie a elektronická komunikácia sa dostali na prvé priečky komunikačných kanálov v rámci našej spoločnosti. Výraznejšie využívanie Skype mítingov, konferenčných hovorov či zdieľanie obrazoviek je dnes už pre nás štandardom a nevyhnutnosťou pre udržiavanie kontaktu nielen v rámci spoločnosti, ale aj s vami, našimi zákazníkmi.

Keďže osobný prístup k Vám je pre nás kľúčový, za obdobie marec až jún 2020 sme zrealizovali viac ako 41 500 telefonátov, čo predstavuje 2,5-násobok oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Záleží nám na tom, aby sme boli pri Vás nielen vtedy, keď prichádzajú úspechy, ale aj v čase skúšok. Stáť pri Vás „v každom počasí“, to je pre nás základ osobného prístupu.

Chceme byť súčasťou Vášho príbehu a spoľahlivým partnerom.

Na zmiernenie dopadov pandémie sme pre Vás spracovali viac ako 17 000 žiadostí o zmenu splátkových kalendárov – to znamená, že skoro každá štvrtá zmluva z nášho portfólia prešla úpravou. V štandardnom období sme spracovávali približne 200 žiadostí mesačne, počas pandémie to boli stovky žiadostí denne. Pre maximálne uspokojenie Vašich požiadaviek sme upravili proces riešenia zmeny splátkových kalendárov, aby ste ich mali v čo najkratšom možnom čase a s poskytnutým poradenstvom, ktoré najviac zodpovedalo Vašim potrebám.

ČSOB Leasing je obchodná spoločnosť a svoje aktivity sme nezastavili ani počas pandémie. V maximálnej miere sme riešili Vaše obchodné požiadavky vo všetkých financovaných komoditách a odvetviach. Za obdobie marec až jún sme prefinancovali predmety v objeme viac ako 168 miliónov eur, čo predstavuje 5 305 zmlúv. Práve tu sa potvrdila správnosť zavedenia elektronického podpisu zmluvy s využitím zákazníckeho webportálu, podporená profesionalitou našich obchodníkov a schvaľovateľov pri riešení Vašich investičných zámerov.

Čo od nás môžete očakávať?

Aktuálne u nás prebieha schvaľovanie finančných rámcov, nakoľko Vás chceme podporiť pri rozvoji Vašich podnikateľských aktivít a podať pomocnú ruku pri vyrovnávaní sa s následkami celosvetovej pandémie.

Ostatné oblasti, v ktorých od nás môžete čakať podporu:

Obchodníci ČSOB Leasing sú Vám k dispozícii vo Vašich regiónoch a radi s Vami prejdú Vaše investičné zámery. Verím, že spoločne zvládneme aj túto situáciu, ktorú nám život priniesol.