Richard Daubner z ČSOB Leasing: Väčšina klientov je vybavená do 24 hodín | Rozhovor

Po úspešnom ukončení ankety Elektromobil Roka 2022 powered by ČSOB Leasing sme sa na segment elektrických vozidiel pozreli s generálnym riaditeľom spoločnosti ČSOB Leasing, Richardom Daubnerom. Základ rozhovoru sa, celkom prirodzene, zameriaval na financovanie vozidiel, no téme e-mobility sme sa venovali aj z ďalších strán. Zisťovali sme napríklad aj to, ako ČSOB Leasing pristupuje k elektromobilite v rámci svojho vlastného vozového parku.

Richard Daubner, generálny riaditeľ ČSOB Leasingu | Foto: Radovan Hlôška

ČSOB Leasing je druhý rok partnerom súťaže Elektromobil Roka, aký je Váš vzťah k elektromobilom?

Môj osobný postoj k elektromobilom je veľmi pozitívny. Páči sa mi trend prechodu zo spaľovacích motorov k elektrickým. Stále je to však kontroverzná téma. Veľa ľudí má k tomu pozitívny vzťah, no ešte omnoho viac to stále vníma negatívne.

Vďaka svojej pozícii a skutočnosti, že poznám veľa importérov, som si už množstvo elektrických áut vyskúšal a mám to v rukách. Už to nie je taký yeti, že každý o tom rozpráva, ale nikto to poriadne nevidel. Pre mňa je to reálny zážitok, ktorý vyformoval pozitívny vzťah.

Ste zároveň aj predsedom Asociácie lízingových spoločnosti SR. Zaoberá sa asociácia témou elektromobility?

Tému e-mobility aktívne sledujeme. Autá tvoria 60% lízingového trhu, takže my ako lízingové spoločnosti sme pri predajcoch a importéroch áut skutočne blízko. Importéri majú za cieľ predávať čoraz väčší ekologický mix vozidiel, tak my ako hlavný partner pri financovaní vždy hľadáme cestu ako im v tom pomáhať.

V rámci asociácie sa do toho zapájame nielen pasívne, ale aj veľmi aktívne. Napríklad sme v spolupráci so ZAPom (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) a SEVA (Slovenská asociácia pre elektromobilitu) spoločne pre Ministerstvo hospodárstva vytvorili dokument ako štát dostať bližšie k elektromobilite, a ako ju podporovať. Takže do toho ideme skutočne aktívne.

Foto : Radovan Hlôška

Ako pristupujeme k elektromobilite v rámci firemného vozového parku?

Každá firma má trochu inú stratégiu. Skúsim to naznačiť na našom prípade. My v rámci ČSOB skupiny máme nejakú stovku vozidiel a je od náš žiadané postupne ozdravovanie vozového parku. Jeden by mohol zvoliť prístup z nula na sto, tak, že odteraz budú všetky vozidlá elektrické. No to dneska nie je reálne. Jednak z titulu celkových nákladov pre firmu, ale aj z pohľadu nákladov pre zamestnanca vo forme pripočítateľnej položky za auto.

Okrem toho treba riešiť otázku ako elektrické autá nabíjať, čo vyžaduje vybudovanie parkovacieho státia s nabíjacími stanicami. Podstatné je aj to, že nie každému elektromobil plne vyhovuje, lebo obchodník, ktorý jazdí hore-dole nechce tráviť čas nabíjaním. My si preto vozový park skladáme tak, aby sme nakupovali vozidlá s emisiami pod 90 gramov na kilometer, v priemere. Tam, kde potrebujeme väčší dojazd volíme hybridy alebo benzínové vozidlá, a tam, kde je nájazd menší ideme do elektromobilov.

Hyundai IONIQ 5 | Foto: Radovan Hlôška

Je možné využiť financovanie aj na elektromobily z individuálneho dovozu, napríklad značka Tesla?

Z individuálneho dovozu je možné prostredníctvom ČSOB Leasing financovať elektromobily, ktorých vstup na trh bol schválený (homologizovaný) Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Ide o formu spätného financovania, po ktorom môžete siahnuť, ak potrebujete hotovosť. Lízingovej spoločnosti môžete ponúknuť auto, ktoré už vlastníte. To sa následne stane jej majetkom a vy si ho budete prenajímať ako pri bežnom lízingu.. Získate tak okamžitú finančnú hotovosť. Ak ste podnikateľským subjektom, určite oceníte, že tieto splátky sú daňovými nákladmi.

Podnikateľské subjekty financujeme formou Spätného finančného lízingu, súkromné osoby formou Spätného spotrebného úveru.

Pri schvaľovaní financovania osobných vozidiel nerobíme rozdiel či to je /nie je elektro. Platia rovnaké podmienky ako pri štandardných vozidlách. Rovnako nemáme zavedené žiadne reštrikcie pre posudzovanie vozidiel dovezených z USA/mimo EÚ. Pokiaľ vozidlo spĺňa legislatívne požiadavky na zápis do evidencie, potom je posudzované štandardné.

Hyundai Tuscon PHEV | Foto : Redakcia

Aké sú podmienky pri financovaní? Je majiteľ vozidla nejakým spôsobom limitovaný počtom najazdených kilometrov?

V prípade nových vozidiel nie je žiadne obmedzenie, financujeme všetky schválené (homologizované) vozidlá. V prípade jazdených vozidiel má každá lízingová spoločnosť definované vlastné podmienky.

V ČSOB Leasing je podmienkou pre financovanie jazdeného vozidla:

  • vek vozidla pri vstupe do financovania je max. 4 roky, t.j. pre rok 2022 evidované v SR podľa osvedčenia o evidencii najskôr v r. 2018,
  • nájazd v čase posudzovania je max 150 tis. km,
  • má platný doklad o STK,
  • dovezené vozidlá majú absolvovanú kontrolu originality

Ponúkate aj pomoc a služby v segmente poistenia? Čo všetko je možné pripoistiť nad rámec tradičného krytia cez havarijne poistenie?

Poistenie poskytujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti ČSOB Leasing Poisťovací maklér. Sme súčinní pri uzatváraní poistných zmlúv, ako aj pri riešení poistných udalostí. Pomôžeme vám aj s výberom správneho druhu poistenia – povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie, poistenie finančnej straty (GAP).

Nad rámec základného krytia ponúkame možnosť pripoistenia:

  • čelného skla/skiel,
  • náhradného vozidla,
  • batožiny,
  • úrazové pripoistenie

Výhodou pre zákazníkov je, že splátka poistného je súčasťou pravidelnej mesačnej splátky a býva rovnaká počas celej doby splácania vozidla. V závislosti od poisťovní môže byť rozdiel vo výške poistného pre BEV a ostatné pohony. V niektorých poisťovniach sú sadzby havarijného poistenia pre BEV rovnaké a v niektorých vyššie ako pre ostatné druhy pohonov.

KIA EV6 | Foto : Radovan Hlôška

Aké všetky typy vozidiel a prepravných prostriedkov je možné financovať cez EKO financovanie?

EKO financovanie od ČSOB Leasing je možné využiť pre akúkoľvek dopravnú techniku s elektrickým alebo hybridným pohonom t.j. pre osobné, úžitkové, nákladné vozidlá a motorky. V súčasnosti financujeme touto formou takmer 5000 vozidiel.

Ako rýchlo sa vie záujemca dopracovať k elektromobilu pri využití služieb ČSOB Leasing?

Zákazníci najčastejšie oceňujú pri financovaní prostredníctvom ČSOB Leasing komplexnosť riešenia a rýchlosť schvaľovania, ktoré im ponúkame pod jednou strechou. Rýchlosť celého procesu od dojednania podmienok, vystavenia a schválenie ponuky, po podpis zmluvy je pre zákazníka rozhodujúca. V niektorých prípadoch vieme celý priebeh zrealizovať do jedného dňa od dopytu zákazníka.

Rýchlosť procesu závisí od dodania požadovanej dokumentácie zo strany zákazníka. Môže sa pri schvaľovaní odlišovať v závislosti od právnej subjektivity, výšky akontácie, bonity zákazníka, financovaného predmetu, spôsobu financovania a pod. Väčšina obchodných prípadov je od dodania komplet podkladov po schválenie vybavená do 24 hodín.

Aká je výška akontácie záujemcu o využitie EKO financovania? Aké sú možnosti pri jeho ukončení?

Pri finančnom lízingu je akontácia možná už od 0% a pri spotrebnom úvere od 20%. Štandardne pri finančnom lízingu a spotrebnom úvere nie je možné vrátenie vozidla lízingovej spoločnosti. Takáto možnosť je iba pri Operatívnom lízingu, kedy je zákazník iba nájomcom.

ČSOB Leasing ponuka však aj špeciálny produkt, vďaka ktorému zákazník platí pravidelne nízke splátky a posledná splátka je navýšená. Pred ukončením zmluvy má viac možností:: buď doplatí zvyšnú sumu, alebo požiada o rozloženie poslednej navýšenej splátky na ďalšie obdobie, prípadne vozidlo vráti/odpredá za vopred dohodnutú hodnotu a prípadný rozdiel využije na akontáciu nového vozidla. Tento produkt pre elektromobily a hybridy aktuálne ponúkame pre značky Hyundai, Kia, Opel.

Zdroj: Radovan Hlôška

Ponúka EKO financovanie aj bonusy či výhody pre budúceho majiteľa elektrického vozidla?

EKO financovania ponúka výhodnejšie poistné sadzby sprostredkované dcérskou spoločnosťou ČSOB Leasing Poisťovací maklér, výhodnejší úrok a možnosť financovania už od 0% akontácie. Zároveň pre konkrétne modely môžu naše partnerské značky vozidiel ponúkať rôzne časovo obmedzené akcie, ktorých súčasťou býva zľava, nabíjacie karty, či nabíjačky. Tieto akcie komunikujeme na našej webovej stránke.

Je možné dynamicky upravovať výšku mesačných splátok? Mení sa počas doby financovania výška úroku?

Výška mesačnej splátky a úroku je po uzatvorení zmluvy stabilná a počas celej doby trvania zmluvy sa nemení. Avšak zákazník môže požiadať o úpravu výšky mesačnej splátky podľa svojich potrieb, poprípade upraviť dĺžku splácania. Spravidla ide o predĺženie splácania a tým zníženie výšky mesačných splátok.

Je možné EKO financovanie ukončiť vopred?

EKO financovanie je možné ukončiť aj predčasne na základe žiadosti zákazníka. V prípade, že je zákazník insolventný, lízingovú zmluvu ukončuje lízingová spoločnosť.