ČSOB LEASING: SPOLUPRÁCA PLNÁ VÝHOD

ČSOB Leasing je najstabilnejšou lízingovou spoločnosťou na slovenskom trhu, ktorá disponuje najväčším počtom regionálnych pobočiek v rámci Slovenska a najširším portfóliom produktov. Zákazníkom ponúka kompletnú starostlivosť a mimoriadne promptné jednanie, čo z nej robí dlhodobého lídra. Región Stred, ktorý siaha od Lučenca, cez Banskú Bystricu až po Poprad riadi regionálny riaditeľ Patrik Laško, ktorý pôsobí na lízingovom trhu už niekoľko rokov.

Vedeli by ste nám predstaviť región Stred a obchodníkov, ktorí tvoria váš tím?

Región Stred je rozdelený na tri časti, pričom jeho centrála sa nachádza v Banskej Bystrici. Ďalšie dve pobočky nájdete v Poprade a Lučenci. Najväčšou pobočkou je tá v Banskej Bystrici, pôsobia tu štyria obchodníci. Na pobočke v Lučenci pôsobí jeden a Popradu sa venujú dvaja.

Máme to chápať tak, že sa regiónu venuje sedemčlenný tím?

Určite nie. O zázemie týchto obchodníkov sa starajú ďalší kolegovia, junior akvizítori, ktorí sú primárne orientovaní na súkromné osoby a menších podnikateľov.

Veľkou výhodou ČSOB Leasingu sú stabilné tímy. Je to tak aj u vás v regióne?

Dovolím si tvrdiť, že áno. Na centrále máme kolegu, ktorý v spoločnosti ČSOB Leasing pôsobí od doby jej založenia, teda dvadsaťdva rokov. Druhým pilierom tímu je kolega, ktorý v spoločnosti pôsobí osemnásť rokov. Obaja dokonale poznajú nielen produkty, ale aj trh a ich bohaté skúsenosti sú pre ostatných veľmi cenné. Ďalší členovia tímu u nás pôsobia okolo štyroch rokov a samozrejme, že máme aj nováčikov.

V čom sa ČSOB Leasing odlišuje od svojich konkurentov?

V prvom rade ide o najhustejšie pokrytie pobočkami v regiónoch. ČSOB Leasing disponuje pätnástimi pobočkami rôznej veľkosti, čo sa odvíja aj od potrieb zákazníkov a rozdelenia daného regiónu. Základom pre nás je, že zákazník nájde našu pobočku v každom kraji na území Slovenska.

A čo by ste aktuálne vyzdvihli pri ponúkaných službách?

Čo sa týka služieb, tak mi nedá nespomenúť zákaznícky web portál a elektronickú zmluvu. V oboch prípadoch sme boli prví, ktorí tieto progresívne služby zaviedli. Hlavnou devízou je, že zákazníkom výrazne šetria čas. Zákaznícky portál poskytuje lepší prehľad o všetkých zmluvách, má s nami uzatvorené. Má tak kompletné informácie o financovaných predmetoch, o faktúrach a splátkach, všetko dostupné kedykoľvek online a na jednom mieste.

Vnímajú zákazníci bezpapierovosť ako výhodu?

Treba podotknúť, že bezpapierovosť výrazne zjednodušuje aj našu prácu. Pre ČSOB Leasing bolo toto rozhodnutie míľnikom a vďaka nemu je momentálne tam, kde je. Zmluvu podpisujeme elektronicky už zhruba v 90% prípadov. Ako výhodu to vnímajú aj samotní zákazníci, ktorí sú zvyknutí pracovať v online priestore. A pozitívny je aj ekologický rozmer takéhoto riešenia.Treba podotknúť, že bezpapierovosť výrazne zjednodušuje aj našu prácu. 

Lízingový trh sa na Slovensku dá považovať za stabilný – platí to aj vo vašom regióne?

Trh sa v regióne vyvíja rovnako, ako na celom území Slovenska, čo znamená, že sa mení a prispôsobuje potrebám zákazníkov a vývoju ekonomiky v jednotlivých odvetviach. Zmeny je ťažké konkretizovať, pretože odvetvia, ktoré zastrešujeme sú naozaj rôzne.

Dá sa táto rôznorodosť predpokladať aj v prípade zloženia zákazníkov v regióne? Dominujú skôr spoločnosti alebo súkromné osoby?

V našom regióne je prevaha menších a stredných spoločností. Najdôležitejšou skupinou sú právnické osoby – firmy, ktoré sa na obrate podieľajú viac než 86 %. Živnostníci tvoria približne 13 % a súkromné osoby tvoria najmenšiu skupinu zákazníkov.

Je segment, ktorý môžeme v regióne Stred považovať za dominantný?

O výraznej dominancii sa hovoriť nedá, ale môžeme povedať, že prevládajú dopravné a stavebné spoločnosti. Tesne ich nasledujú spoločnosti, ktoré pôsobia v strojárstve a drevospracujúcom priemysle. Medzi našich zákazníkov patria aj spoločnosti pôsobiace v sektore ťažby, spracovania a obchodu s drevom. Určitý podiel má aj agrosektor, ale nie je taký výrazný ako napríklad v iných našich regiónoch na juhu krajiny. Je to dané hlavne prírodnými podmienkami v našej časti Slovenska.

ČSOB Leasing má širokú škálu produktov. Je niektorý, ktorý sa teší mimoriadnej popularite?

Nosnými produktmi sú finančný lízing a spotrebný úver, no zákazníci majú čoraz viac záujem aj o operatívny lízing. Služby našej spoločnosti využíva každoročne viac a viac zákazníkov a tento rast potvrdzuje, že sú so spektrom produktov naozaj spokojní. Vďaka tomu je naša pobočka v pozícii silného hráča. Podiel ČSOB Leasingu na lízingovom trhu v regióne zodpovedá podielu spoločnosti na celom území krajiny.

Čo všetko sa dá prostredníctvom vašej spoločnosti financovať?

Dominuje hlavne financovanie osobných a úžitkových vozidiel, ktoré stále rastie, no spoločnosti investujú aj do obnovy nákladných vozidiel alebo nákupu nových technológií a technologických zariadení. Možnosti sú, a zákazníci ich často naplno využívajú.

Medzi výhody a zaujímavé služby z portfólia spoločnosti ČSOB Leasing patria aj voliteľná a sezónna splátka. Uplatňujú si ich zákazníci aj vo vašom regióne?

Sezónna splátka sa dá najlepšie aplikovať na agrosektor, kde má svoje uplatnenie a logiku. Poľnohospodári sú závislí od úrody a podpory z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. V regióne Stred dominuje segment dopravy a strojárenský priemysel, kde sú príjmy pravidelné a vyvážené, teda prebiehajú podľa klasického splátkového kalendára.

Ako vnímajú zákazníci možnosť voliteľnej splátky?

Voliteľná splátka je novinkou, ktorá so sebou nesie množstvo výhod. Na základe finančných možností zákazníka mu nastavíme vhodné financovanie vybraného predmetu. Zákazník si sám určí výšku mesačnej splátky, ktorá je v súlade s jeho plánovanými výdavkami. Voliteľná splátka je tak ďalším produktom, ktorý nás zásadne odlišuje od konkurencie.

Ako výhoda sa často spomína aj repredaj vozidiel. Vedeli by ste túto možnosť priblížiť?

ČSOB Leasing je najväčšia spoločnosť na Slovensku, a tak je pochopiteľné, že najmä v prípade vozidiel z ukončených operatívnych lízingov je potrebné nájsť im ďalšie využitie. Ponuku predmetov nájdu zákazníci na web stránke. Okrem osobných vozidiel sa v nej nachádzajú aj ťahače, rôzne stroje, gastrozariadenia a ďalšie predmety. Výhodou pre zákazníka je, že autá a stroje sú naše, a tak vieme ponúknuť lepšie podmienky, než ponúka napríklad trh s použitými predmetmi či jazdenými vozidlami.

Na lízingovom trhu sa pohybujete dlho. Vedeli by ste zhodnotiť ako sa menia požiadavky zákazníkov?

Zákazníci chcú byť rýchlo a efektívne obslúžení. To sa nám darí práve vďaka elektronickej zmluve. Je to veľká devíza. Ďalšou výhodou je predschválený finančný rámec, ale aj spätné prefinancovanie, ktoré sa stretáva s priaznivým ohlasom. Výhodou je synergia s ČSOB Finančnou skupinou. S ČSOB Bankou aktívne komunikujeme, snažíme sa využiť korporátnu súčinnosť a rovnako spolupracujeme aj s ČSOB Poisťovňou. Vďaka tomu vieme zákazníkom poskytnúť komplexnú finančnú starostlivosť a všetko tak vyriešia na jednom mieste a ušetria množstvo drahocenného času. Darí sa nám aj vďaka tomu, že fungujeme tímovo.