ČSOB LEASING NA VÝCHODE SLOVENSKA: IDEME S DOBOU

ČSOB Leasing je pre tisícky zákazníkov synonymom stability, kvality a prozákazníckeho prístupu. Lídrom na trhu je nielen vďaka širokému portfóliu produktov, ale aj stabilným tímom. Jedným z nich je aj región Východ, na čele ktorého stojí Marián Adzima. Na začiatku svojho pôsobenia v ČSOB Leasingu sa venoval lízingu jazdených vozidiel, neskôr si vyskúšal aj riadenie vzťahov s externou distribučnou sieťou. Od roku 2012 pôsobí ako regionálny riaditeľ v regióne Východ.

ČSOB Leasing je dlhodobým lídrom na slovenskom trhu. Čo ho okrem ponúkaných služby odlišuje od konkurencie?

Určite nás odlišuje široké pokrytie Slovenska naším obchodným tímom a najvyšším počtom regionálnych pobočiek. Potom veľkosť lízingovej spoločnosti ako takej, a to nie len objemom financovania. Dnes je naša lízingová spoločnosť obratovo dokonca vyššie ako niektoré banky, ktoré na Slovensku pôsobia. Rozdiel je tiež v prístupe k zákazníkom, reakčnou dobou a rýchlosťou obsluhy potrieb daného zákazníka. Snažíme sa automatizovať veci, máme zákaznícky web portál, zmluvy podpisujeme bezpapierovo, elektronicky na tablete. Na 90 % sme odbúrali papierovú formu zmlúv a dnes už niekoľko sekúnd po podpise je zmluva u vašej ekonómky. Ideme s dobou a aj v tom sa snažíme odlíšiť od konkurencie.

Vedeli by ste vysvetliť systém pobočiek v regióne Východ?

ČSOB Leasing disponuje na východe Slovenska štyrmi pobočkami, ktoré sa nachádzajú v Košiciach, Prešove, Poprade a Michalovciach. Dnes máme v rámci regiónu 16 obchodných manažérov. Vďaka tomuto širokému pokrytiu vieme byť vždy dostupní pre našich zákazníkov.

Spomenuli sme aj stabilné tímy – kto tvorí ten váš?

Väčšina našich obchodníkov tu pôsobí viac ako 10 rokov, dokonca máme aj zamestnancov, ktorí sú s nami dlhšie ako 15 rokov. Poznajú náš región, lokálny trh a sú zákazníkom vždy k dispozícii. Aj to je dôkazom profesionality nášho tímu.

Dalo by sa povedať, že región Východ dominuje nad ostatnými?

Z pohľadu geografickej rozlohy určite áno. Prešovský kraj je najväčší. Aj preto je obsluhovaný dvoma pobočkami, v Prešove a v Poprade. Západné hranice regiónu Východ siahajú prakticky až po Liptovský Mikuláš a Rimavskú Sobotu. Takže áno, rozlohou je to najväčší z našich regiónov v rámci ČSOB Leasing.

ČSOB Leasing je inovatívnou spoločnosťou, ktorá ponúka zákazníkom zaujímavé online riešenia. Viete nám ich bližšie popísať?

Službu elektronickej zmluvy sme zaviedli v roku 2016 ako prví na trhu a dnes už zhruba 90 % všetkých zmlúv podpisujeme elektronicky. Zákazníci už nemusia skladovať kopy papierov, celú dokumentáciu majú bezpečne uloženú na spomínanom zákazníckom portáli. Elektronické zmluvy predstavujú veľkú úsporu papiera a času pre všetkých.

Aký typ zákazníkov vo vašom regióne prevláda?

Naše zameranie je hlavne na segment B2B. To znamená, že sa sústredíme na podnikateľské subjekty. Na nich je smerovaná aj celá obchodná stratégia ČSOB Leasing.

Vedeli by ste špecifi kovať o aké typy fi riem ide?

Našich zákazníkov máme rozdelených okrem iného aj podľa toho, o aké komodity majú záujem – osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 tony, stroje a zariadenia a nakoniec nákladné vozidlá a rôzne špeciály. Ak to veľmi jednoducho poviem, tak každé štvrté auto, ktoré vidíte na cestách, je fi nancované ČSOB Leasingom. Máme takmer 25 percentný trhový podiel a to nielen v tomto regióne, ale aj v rámci celého Slovenska.

Prevládajú v regióne Východ nejaké konkrétne odvetvia?

Myslím, že to sa tak úplne nedá povedať. Skôr komoditne prevládajú spomínané osobné a úžitkové autá fi nancované aj cez operatívny lízing, ktorý našich zákazníkov postupne učíme využívať.

Je nejaký rozdiel medzi zákazníkmi napríklad z Košíc a z Bratislavy?

Niekoľko rokov som v tejto oblasti pracoval v Bratislave, takže to môžem porovnať v praxi. V Bratislave sídlia finančné inštitúcie a centrály firiem, tým pádom je tam viac príležitostí pre obchod. Znamená to však aj väčšiu konkurenciu. V Košiciach zase naši zákazníci a partneri častejšie cestujú za biznisom, do Bratislavy alebo do ostatných regiónov.

Stretávate sa s pozitívnymi reakciami zákazníkov?

Áno. Zákazníci veľmi oceňujú rýchlosť a adresnosť obchodných manažérov v našom regióne. Myslím si, že práve obchodník v regióne je zástupcom a tvárou ČSOB Leasing. Viac ako polovica nášho tímu pracuje v sektore už viac ako 10 rokov, čo je dôkazom našej profesionality. Zamestnávame však aj ľudí, ktorí po vysokej škole odborne a profesijne narástli a sú veľkí odborníci naprieč celou škálou odvetví hospodárstva a potrieb zákazníkov. Myslím si, že aj to je jeden z dôvodov nášho úspechu.

Čo robí prácu v lízingovej spoločnosti tak náročnou?

Naši zákazníci sú nároční a vyžadujú veľkú profesionalitu, odbornosť a znalosti. Dnes sú našich obchodníci zároveň pre zákazníkov aj poradcami. Tí prichádzajú s nejakými požiadavkami, na ktoré naši odborníci promptne a profesionálne reagujú. Vďaka tomu odchádzajú s komplexnými službami – okrem lízingu im predmety poisťujeme, garantujeme im poistné sadzby a veľa ďalších vecí.

Stáva sa, že má zákazník záujem o fi nančný lízing a odíde napríklad s operatívnym?

Presne tak. Snažíme sa urobiť celkovú analýzu daného zákazníka, v ktorom odvetví pôsobí, či sú to služby, obchod alebo sa jedná o výrobu a podľa toho vieme, aký veľký vozový park má, či a ako potrebuje predmety obstarať. Na základe tohto rozhovoru si určíme, kde sú jeho potreby nielen v tomto momente, ale aj v horizonte roku alebo dvoch. Následne na túto identifikáciu nastavujeme obchodnú stratégiu optimálnu pre konkrétneho zákazníka.

Medzi zaujímavé produkty z portfólia ČSOB Leasing patrí aj voliteľná splátka. Má uplatnenie aj vo vašom regióne?

Voliteľná splátka je novinkou, ktorú sme začali zákazníkom predstavovať v posledných mesiacoch. Má pre nich množstvo výhod, pretože na základe požiadavky dokážeme zákazníkom prispôsobiť fi nancovanie práve v takej mesačnej splátke, ktorá je v rámci ich plánovaných fi – nančných výdavkov. Voliteľná splátka je produktom, ktorý nás zásadne odlišuje od konkurencie.

Existuje aj nejaká súčinnosť medzi vami a materskou ČSOB Bankou?

Dnes máme obchodný model spolupráce s ČSOB Bankou a ak identifi kujeme potrebu zákazníka, ktorú my nevieme vyriešiť, tak v rámci synergie fi nančnej skupiny sa snažíme ponúknuť mu všetko, čo táto skupina zastrešuje. Tým myslím komplexné bankové, poisťovacie služby a veľa ďalších. Veľakrát sa nám dokonca podarí zákazníka presunúť z inej banky k nám a spolu s uzatvorením lízingovej zmluvy rovno prenáša aj svoj obchodný styk práve do našej banky. Takisto úzko spolupracujeme aj s ČSOB Poisťovňou, ich poistné produkty sú samozrejmou súčasťou našej ponuky fi nancovania. Túto spoluprácu a silu fi nančnej skupiny ČSOB sa teda určite snažíme využívať.

Aké máte plány do budúcnosti?

Tých plánov je viac. Lokálne sa chceme sústrediť na tých zákazníkov, ktorých poznáme, s ktorými máme výborné vzťahy a rozširovať spoluprácu s nimi. Samozrejme, ambíciou je hľadať aj nové spoločnosti, či už vznikajúce alebo také, o ktorých vieme, že sú na trhu. Toto sú asi základné ciele a verím, že ich vieme dosiahnuť vďaka komplexnosti našich služieb, profesionalite, využitím štandardizovaných postupov a tiež aj online systémom. To je náš základný motív do budúcna.