ČSOB LEASING: BRATISLAVA JE PRVÝM INDIKÁTOROM NÁLAD

ČSOB Leasing je najväčšou a najsilnejšou lízingovou spoločnosťou na slovenskom trhu. Za jej schopnosťou byť lídrom nestoja len kvalitné a rozsiahle portfólio produktov, ale aj ľudia. Silné, vyvážené a stabilné tímy sú ďalším atribútom, ktorý z tejto spoločnosti robí jednotku slovenského lízingového trhu. Radovan Toma je riaditeľom výnimočne prosperujúceho regiónu. Napriek tomu, že už 19 rokov pôsobí v jednej fi rme, nikdy sa nenudil, pretože mu jeho práca neustále prináša nové výzvy.

ČSOB Leasing je dlhoročným lídrom na slovenskom trhu. Čo podľa vás stojí za týmto úspechom?

Faktorov je niekoľko. Okrem výbornej siete pobočiek, ktoré pokrývajú celé územie Slovenska, to sú aj silné a stabilné tímy, ktoré zákazníci poznajú a majú s nimi úprimné vzťahy. V rámci ČSOB Leasing máme na Slovensku aktuálne k dispozícii 15 pobočiek, pretože sme si povedali, že chceme byť v každom jednom regióne. Len to nás urobí dostupných pre našich zákazníkov. Je to prevedenie nášho vzťahu k zákazníkom do praxe. Dve pobočky v našom regióne zastrešujú územie od Malaciek cez Bratislavu, Dunajskú Stredu až po Komárno. Bratislavská pobočka funguje od samého začiatku ČSOB Leasingu, teda už od roku 1996. Pobočku v Dunajskej Strede sme otvorili v roku 2011. Zákazníci nás samozrejme môžu navštíviť na ktorejkoľvek z pobočiek aj mimo spomínaného regiónu, napríklad aj v Trnave alebo v Nitre.

A čo produkty a služby? Ponúkate niečo, čo potenciálny zákazník u konkurencie nenájde?

Áno, široké portfólio produktov je nepochybne ďalším faktorom úspechu spoločnosti. Vieme ich zákazníkom dokonca prispôsobiť na mieru. Napríklad s našim novým produktom, ktorým je voliteľná splátka, si zákazník môže sám povedať, aká výška mesačnej splátky mu vyhovuje. My mu podľa toho navrhneme financovanie, ktoré pokryje jeho nároky a možnosti. ČSOB Leasing je univerzálna a komplexná lízingová spoločnosť v tom pravom zmysle slova. Ponúkame naozaj celú škálu financovania komodít, či už sú to osobné a úžitkové autá, nákladné vozidlá, stroje a zariadenia každého jedného typu. Financujeme všetky segmenty zákazníkov, od fyzických osôb až po veľké spoločnosti.

Môžeme to teda chápať tak, že je pre vás osobný a individuálny prístup prioritou?

Jednoznačne. Pre nás je najdôležitejšie mať so zákazníkom osobný vzťah. Zistili sme, že podnikanie je hlavne o vzťahoch. Rozhodujúce sú aj referencie, ktoré si zákazníci medzi sebou odovzdávajú. Veľmi dobre vieme, že jedna negatívna je za desať pozitívnych. Nechceme len sedieť v kancelárii a čakať na dopyt, či už od zákazníkov alebo od dodávateľov, ale práve byť vonku v priamom kontakte s nimi. Každý jeden z našich obchodníkov je technicky vybavený tak, aby pôsobil v teréne. Či už je to webová aplikácia, vďaka ktorej vie pripraviť ponuku financovania kedykoľvek a kdekoľvek alebo tablet či notebook, na ktorom podpíše so zákazníkom zmluvu elektronicky.

Spomenuli ste elektronické podpisovanie zmlúv. Ako táto služba funguje?

Službu elektronickej zmluvy sme zaviedli v roku 2016 ako prví na trhu a dnes už zhruba 90 % všetkých zmlúv podpisujeme elektronicky. Chceli sme byť opäť progresívni a odlíšiť sa od konkurencie. Zákazníci a dodávatelia si všimli, že náš obchodník príde za nimi s jednou taštičkou a všetko vybavia na mieste, kým konkurenčný obchodník príde s veľkou taškou plnou papierových spisov a začne ich vybaľovať a rozkladať po stole. Elektronické zmluvy predstavujú veľkú úsporu papiera a času pre všetkých.

Vnímajú vaše nastavenie ako konkurenčnú výhodu aj samotný zákazníci?

Samozrejme, pretože im svojim nastavením, ale aj sieťou pobočiek vychádzame neustále v ústrety. To, čo nás viedlo k otvoreniu pobočky v Dunajskej Strede, bol dopyt práve zo strany samotných zákazníkov. V tom mieste bol dosah len z Bratislavy alebo z Nitry. Otvorením pobočky sme tento problém vyriešili.

Vedeli by ste zhodnotiť vývoj trhu a špecifiká vášho regiónu?

Región Juh je voči ostatným trocha odlišný. V Bratislave sa nachádza veľa spoločností v sektore obchodu a služieb a práve tento segment tvorí vysoké percento financovania. Nasledujú ho stavebné firmy, čo taktiež vplýva na štruktúru komodít. Na juhu Slovenska zase prevláda agrosektor a typ komodít je znovu trocha odlišný. Každopádne sa stále rozprávame o rozvíjajúcom sa regióne s dostatočným dopytom po predmetoch, ktoré spoločnosti využívajú pre svoje podnikanie. A práve uspokojovať tento dopyt po finančnej stránke je našim hlavným cieľom.

Spomínali ste rôzne typy komodít, ktoré súvisia s rozmanitosťou regiónu. Vedeli by ste to vysvetliť na konkrétnych príkladoch?

V Bratislave, Pezinku, Senci, ale aj Malackách prevažujú osobné a úžitkové vozidlá, väčšie typy vozidiel financujeme dopravným spoločnostiam alebo stavebnému sektoru. Na druhej strane smerom na Dunajskú Stredu a Komárno je veľký podiel komodít z poľnohospodárskeho a prepravného sektoru. Ide hlavne o poľnohospodársku techniku. Je normálne, že všetci vlastníci poľnohospodárskych družstiev alebo samostatne hospodáriaci roľníci majú aj osobné autá, ale to, čo potrebujú financovať primárne, je poľnohospodárska technika. V rámci lízingových spoločností sme takisto jedna z top spoločností vo financovaní tohto druhu techniky.

Čo môžeme považovať za váš primárny cieľ?

Primárnym cieľom nie je oslovovať špecifické segmenty zákazníkov, sme univerzálnou lízingovou spoločnosťou. Chceme tu byť pre všetkých a aktívne im pomáhať riešiť ich finančné potreby. Na potreby trhu vždy reagujeme pružne. Stavebných spoločností je v rámci aktuálneho stavebného boomu, ktorý sa naštartoval zhruba pred 5 rokmi, dosť veľa. Sme teda prítomní aj pri financovaní ich potrieb. Napríklad pri obchvate Bratislavy financujeme buldozéry, nakladače, vyklápače a ďalšie stroje.

Dá sa povedať, že sa ČSOB Leasingu vo vašom regióne darí?

Áno. Bratislavský región je zároveň indikátorom toho, ako sa vyvíjajú nálady ľudí. Sme stabilným veľkým hráčom na trhu, ktorý má stabilných zákazníkov. V súčasnosti máme približne 25 percentný podiel na trhu a sme s touto pozíciou veľmi spokojní.

Ako vnímajú vašu spoločnosť zákazníci?

Stretávame sa s pozitívnymi reakciami. Na trhu sme viac než 20 rokov. Zákazníci sa k nám vracajú, lebo zistili, že služba, ktorú ponúka ČSOB Leasing, je pre nich tá najlepšia. Tiež si myslím, že vnímajú aj našu stabilitu. Tú vidieť aj na finančných ukazovateľoch. Sme spoločnosť, ktorá je riadená skutočne kontinuálne bez žiadnych výkyvov ani prekvapení pre lízingových nájomcov.

Ako si máme vysvetliť to, čo ste označili za prekvapenia?

Vysvetlím to nasledovne: Nikdy sme nepristúpili k nevýhodným úpravám splátkových kalendárov, ani sme nezvyšovali splátky z titulu zvyšovania úrokových sadzieb či zvyšovaných nákladov na poistné. Nikdy sme zákazníkom nepripravili takéto negatívne prekvapenia. Práve naopak, počas krízy sme proaktívne ponúkli zákazníkom úpravy splátkových kalendárov na určité obdobia. Túto aktivitu ocenili a ešte aj dnes, s odstupom času to vnímajú ako veľký benefit a ČSOB Leasing je pre nich partnerom v dobrých aj zlých časoch.

Z čoho si myslíte, že táto spokojnosť zo strany zákazníkov pramení?

Z prístupu. My sme ako spoločnosť pre zákazníkov čitateľní a služby poskytujeme veľmi rýchlo. Myslím, že schvaľovací proces, ktorý máme v ČSOB Leasingu je najrýchlejší na trhu. Čas od dopytu zo strany zákazníka až po realizáciu zmluvy rátame na hodiny.

Aké sú plány ČSOB Leasing do budúcnosti?

Pokračovať v tom, čo sme robili doteraz. Vylepšovať svoje služby a sústrediť sa na maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.