Aktuálne riešenia pre samosprávy

Rozhovor bol uverejnený v Obecných novinách

Rozprávali sme sa s Ing. Jozefom Petrášom, riaditeľom Správy mestského majetku Holíč, s. r. o., o tom, s akými problémami sa stretávajú pri zabezpečovaní služieb pre mesto Holíč a ako ich zvládajú.

Ako by ste predstavili svoju firmu?

Naša spoločnosť sa volá Správa mestského majetku Holíč, s. r. o., skrátene SMM Holíč. Vznikli sme v roku 2008 a naším 100-percentným vlastníkom je mesto Holíč. Máme 20 stálych zamestnancov a počas silného jarného a letného obdobia, keď vykonávame kosenie, zamestnávame ešte viacerých dohodárov. Už samotný názov napovedá, že sa staráme o majetok mesta Holíč, ktorý máme nájomnou zmluvou zverený do opatery. Medzi naše povinnosti spadá zabezpečenie verejnoprospešných služieb, ako napríklad údržba verejnej zelene – kosenie, strihanie stromov a kríkov, výsadba nových porastov, ale aj odstraňovanie grafiti, opravy výtlkov, letná a zimná údržba komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev a mnoho iných povinností. Máme v nájme mestské budovy ako športový areál, telocvičňu, detské ihriská, futbalový štadión, ale aj amfiteáter. Pri ich správe sa staráme o celú agendu zahŕňajúcu bežné údržby, úpravy, opravy a energie. Časť týchto budov ďalej prenajímame.

Aký je rozdiel medzi tým, keď sa o majetok mesta staráte vy a keby si to mesto zabezpečovalo samo?

Sme v stopercentnom vlastníctve mesta. Veľa zamestnancov je u nás už desať rokov. Niektoré mestá si najímajú od dodávateľských firiem zamestnancov alebo dohodárov, ktorí nemusia mať skúsenosti so spravovaním objektov, s obsluhou strojov, ale hlavne nemajú osobný vzťah k mestu a jeho majetku, kde pracujú, taký, ako majú naši zamestnanci. V tomto naše riešenie predstavuje jednoznačnú výhodu, s ktorou je spojené aj šetrenie finančných zdrojov.

Vedeli by ste nám detailnejšie priblížiť, čo zahŕňa letná údržba, ktorú vy pre mesto zabezpečujete?

Predovšetkým čistenie a opravy miestnych komunikácií a kosenie verejných priestranstiev. Špeciálne by som sa zastavil pri kosení, keďže to predstavuje veľkú súčasť našej náplne práce. Mesto Holíč má približne 51 hektárov trávnatých plôch. Holíč má osem sídlisk, ktoré musíme kosiť minimálne sedemkrát ročne a niektoré dokonca až dvanásťkrát. Miesta so zvýšeným pohybom obyvateľstva, ako sú napríklad park, okolie zdravotného strediska či zelené plochy v okolí Námestia sv. Martina, musíme kosiť častejšie.

Máte na starosti aj mestský štadión?

SMM Holíč má vo svojej správe aj štadión TJ Iskra Holíč, ktorý slúži na aktívne športovanie rôznych klubov, škôl, ale aj pre rekreačných športovcov. Okrem hlavného trávnatého ihriska s tribúnou sa tu nachádza aj tréningové trávnaté a škvarové ihrisko a dve ihriská s umelým trávnikom. Počas celého roka máme vyčleneného jedného zamestnanca, ktorý má na starosti nielen kosenie týchto ihrísk, ale jeho náplňou je kompletná starostlivosť o všetky činnosti spojené s údržbou a zabezpečením čistoty a technického fungovania celého štadióna.

Čo zahŕňa zimná údržba?

Hlavnú údržbu cestných komunikácií, chodníkov a iných verejných priestranstiev a predovšetkým je to odhŕňanie snehu a posyp komunikácií.

Ako sa vás dotkol nedávno schválený takzvaný „chodníkový zákon“?

Tí, ktorí ten zákon schvaľovali, nevedia, čo všetko zimná údržba zahŕňa. Keby si to sami vyskúšali, zistia, že to vôbec nie je také jednoduché, ako si myslia. Konkrétne v Holíči máme viac ako 20 kilometrov miestnych komunikácií. Okrem nich tu máme aj štátne cesty prvej, druhej a tretej triedy, ktorých je približne dvanásť kilometrov. To je spolu 32 kilometrov ciest, ktoré majú po oboch stranách chodníky a priľahlé verejné priestranstvá, o ktoré sa my musíme starať. Máme na starosti približne 50 kilometrov chodníkov. Ani 20 ľudí s dokonalou technikou nedokáže ten sneh odhrnúť za jeden a často ani dva dni. Táto práca je navyše sťažená tým, že na chodníkoch sú rôzne prekážky ako verejné osvetlenie, smetné koše alebo lavičky. Tam ani technika nepomôže. Tu musíme použiť fyzickú pracovnú silu na ručné odpratávanie snehu. V tom čase sme nútení prijať viacerých zamestnancov na dohodu kvôli miestam, ktoré musia byť v súlade so zákonom odhrnuté – zdravotné stredisko, priechody pre chodcov, okolie školy, škôlky, námestie, schody a iné mestské priestranstvá. Na tieto miesta sme ich nasadili, ale iba s lopatami. Tu technika veľmi nepomôže, napríklad na také schodisko frézu nedostanete.

KOSENIE – PRÁCA, KTORÁ SA BEZ STROJOV NEZAOBÍDE

Kde a aké stroje pri svojej práci využívate?

Najväčšiu časť našej práce tvorí kosenie, na ktoré používame rôznu modernú techniku. Pred naším vznikom v roku 2008 sa v meste Holíč používali staršie stroje, ktoré ešte nemali hydraulické vysýpanie trávy. Táto bola vysýpaná na hromadu, kde kvasila, ručne vidlami nahádzaná na nákladné auto a odvezená. Bol to zastaraný a „nevoňavý“ proces, ktorý znepríjemňoval život aj občanom. My sme v roku 2008 pristúpili ku kúpe nových mechanizmov od dodávateľskej firmy Šupa Technika. Od nej sme kúpili prvé dva žacie stroje s hydraulickým vysýpaním trávy, čo výrazne zvýšilo našu efektívnosť a uľahčilo prácu aj našim zamestnancom. Spolu dnes máme týchto strojov šesť – jeden je na štadióne a zvyšných päť sa používa na kosenie ostatných trávnatých plôch. Okrem toho máme viacero krovinorezov, mulčovacích zariadení a aj malotonážne nákladné vozidlo, ktoré používame na odvoz trávy alebo niektorých smetných košov. Máme tiež svahovú kosačku na diaľkové ovládanie, takzvaného „spidera“, ktorý je využívaný práve v strmých svahoch. Prvého sme kúpili pred piatimi rokmi a minulý rok sme zakúpili nového s využitím financovania cez ČSOB Leasing a zase od osvedčeného dodávateľa Šupa Technika, u ktorého máme zabezpečený aj záručný a pozáručný servis.

Čo vás viedlo ku kúpe tejto svahovej kosačky?

Dôvodom nákupu bolo prioritne kosenie strmej vodnej priekopy Holíčskeho kaštieľa, ktorý dnes stojí na mieste pôvodného stredovekého vodného hradu z polovice 12. storočia. Okolie kaštieľa a jeho nádvoria tvoria obrovské trávnaté plochy, ktoré máme na starosti, vrátane brehov vodných valov. Tieto vodné valy majú dĺžku 1 400 metrov a 60-stupňové svahy široké asi sedem metrov. To je dokopy približne hektár trávnatej plochy, ktorá je v takom strmom svahu, na ktorom sa nedá poriadne kosiť ani s krovinorezmi, nieto s traktorovými kosačkami. Vďaka “spideru” sa nám kosenie týchto svahov skrátilo na jeden deň namiesto dvoch týždňov.

Čo robíte s pokosenou trávou?

Pokosenú trávu neberieme len ako odpad, vnímame ju ako zeleň. Vozievame ju neďalekému poľnohospodárskemu družstvu, ktoré ju využíva pre dobytok. Pri kosení so „spiderom“ trávu nemusíme odvážať, ten ju rozseká na malé kúsky, ktoré nechávame ako prírodné hnojivo. Rovnakým spôsobom používame aj mulčovacie zariadenia. Je to výhodnejšie pri vysokej tráve. Pochopiteľne, trávu z detských ihrísk treba zberať.

NÁKUP TECHNIKY – POHODLNE A RÝCHLO

Plánujete nákupy strojov dopredu?

Určite áno. Vďaka rokom skúseností sme zistili, ktorý stroj koľko vydrží. Podľa toho vieme, ako často treba kupovať nové stroje alebo náhradné diely ako pneumatiky, žacie zariadenie – nože, ložiská a podobne. Pomáha nám to dopredu si plánovať rozpočet.

Konzultujete svoje nákupy s dodávateľmi techniky?

Za dodávateľom vždy prídeme so svojím návrhom a následne konzultujeme, či stroje, pre ktoré sme sa rozhodli, sú pre nás vhodné alebo nie. Prejdeme si spolu zámer a rozsah použitia techniky, ktorú plánujeme zakúpiť. Veľkú rolu pri našom rozhodovaní hrá aj to, že sa snažíme zabezpečovať podobné alebo rovnaké stroje. Ak každý rok kupujete rôzne modely alebo dokonca od inej značky, môžete mať problémy s údržbou, ale aj zaškoľovaním zamestnancov.

Ako prebiehal váš minuloročný nákup techniky s využitím financovania cez ČSOB Leasing?

Potrebovali sme nového “spidera”, lebo ten starší už bol poruchový. Oslovili sme pána Šupu zo Šupa Techniky s tým, že by sme potrebovali niečo podobné. Keďže toto zariadenie nie je úplne lacné, vznikla myšlienka, že by sme ho mohli zakúpiť na spotrebný úver cez ČSOB Leasing.

Bola to vaša prvá skúsenosť s ČSOB Leasing?

Čo sa týka žacích mechanizmov, tak áno. Predtým sme už cez nich kupovali aj osobné vozidlá. ČSOB Leasing pre nás teda vychádzal najvýhodnejšie nielen z hľadiska plánovania investícií, ale aj z dôvodu predošlej pozitívnej skúsenosti. Taktiež aj dodávateľ – Šupa Technika nám odporučil využiť služby ČSOB Leasing na základe svojich osobných, dlhoročných dobrých skúseností ich firmy ako zákazníka, ale aj ako dodávateľa.

Máte svoje stroje aj poistené?

Áno, je to nevyhnutnosť. Poistenie sme tiež vybavili v ČSOB Leasing a poistné máme zahrnuté v mesačnej splátke, čo je veľká výhoda. Všetko sme zariadili takpovediac pod jednou strechou.

Celý článok na stiahnutie