ČSOB Leasing poisťovací maklér s.r.o. pôsobí na slovenskom poistnom trhu od 25.05. 2004 a je evidovaný v Národnej banke Slovenska ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia, podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti ČSOB Leasing a.s.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie finančného sprostredkovania na území Slovenskej republiky v oblasti poistenia a zaistenia. Čo predstavuje sprostredkovanie poistenia zákazníkom ČSOB Leasing, a.s. pre financovaný a nefinancovaný majetok.

Portfólio poistných produktov ponúkaných zákazníkom pri uzatváraní zmlúv zahŕňa predovšetkým produkty z neživotného poistenia a to najmä poistenie motorových vozidiel, strojov a zariadení, poistenie nehnuteľností a krytie ostatných rizík spojených s financovaním či vlastníctvom majetku.

Portfólio sprostredkovaných poistných produktov sa skladá z povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia a rôzneho pripoistenia, poistenie strojov a zariadení, poistenia nehnuteľnosti, z poistenia finančnej straty a najnovšie aj poistenie schopnosti splácať splátky.

Náš klient má možnosť uzavrieť poistnú zmluvu súčasne pri dojednávaní zmluvy o financovaní a podpísať oba dokumenty naraz prostredníctvom elektronického podpisu. Pričom poistné platí spoločne so splátkami za predmet lízingu a jeho výška je garantovaná počas celej doby financovania. Pre využitie našich služieb nie je podmienkou byť klientom ČSOB Leasing. Od mája 2021 ponúkame naše portfólio služieb aj klientom, ktorí nevyužijú možnosť financovania, pretože preferujú platbu v hotovosti.

ČSOB Leasing poisťovací maklér – Výročná správa 2021


ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.
Žižkova 11
815 10  Bratislava
registračné číslo: 36458
vznik oprávnenia od 13.12.2006

Telefón: 0850 166 858
E-mail: info@csobpm.sk