Hotline

ŽIADOSŤ O VÝPOČET FINANČNÉHO DOPADU PREDČASNÉHO UKONČENIA ZMLUVY


Nižšie Vám uvádzame formulár na žiadosť o výpočet finančného dopadu predčasného ukončenia zmluvy. Po spracovaní formulára Vám pošleme výpočet na Vami zadanú e-mailovú adresu.


* Obchodný názov / Meno a priezvisko
:
* Sídlo / Adresa
:
zadávajte v tvare: ulica a číslo, PSČ mesto
* Číslo zmluvy
:
číslo sa zadáva vo formáte LZF/05/12345
* Dátum splatnosti splátky
:
dátum ku ktorému chcem ukončiť zmluvu
 
Zmluvu je možné predčasne ukončiť iba k dátumu splatnosti splátky. Preto si, prosím, skontrolujte dátum splatnosti splátky podľa splátkového kalendára a uveďte do tohto políčka korektný dátum.Z dôvodu aktuálnosti vstupných údajov sme Vašu žiadosť schopný spracovať a pripraviť k termínu najbližšej splatnej splátky, maximálne ku nasledujúcej. Ak máte záujem zistiť túto sumu k inému termínu, je potrebné o výpočet požiadať približne 1 mesiac pred splatnosťou danej splátky.
Poznámka
:


* Poštová adresa na spätné zaslanie výpočtu
:
zadávajte v tvare: ulica a číslo, PSČ mesto
* Emailová adresa
:
* Mobilné číslo
:
zadávajte v tvare +421903111222