Hotline

ŽIADOSŤ O DEVINKULÁCIU POISTNÉHO PLNENIA


Nižšie Vám uvádzame formulár na žiadosť o devinkuláciu poistného plnenia. Po spracovaní formulára Vás budeme kontaktovať prostredníctom e-mailu.


* Obchodný názov / Meno a priezvisko
:
* Sídlo / Adresa
:
zadávajte v tvare: ulica a číslo, PSČ mesto
* Číslo zmluvy
:
číslo sa zadáva vo formáte LZF/05/12345


* Dátum vzniku poistnej udalosti
:
* Poisťovňa
:
* Miesto likvidácie poistnej udalosti
:


Predmet zmluvy


* Predmet zmluvy
:
* Značka / Výrobca
:
Evidenčné číslo (ŠPZ)
:
VIN číslo
:


Likvidátor

Meno likvidátora
:
Telefón
:
Email
:
Fax
:
Číslo poistnej udalosti
:
* Výška škody / poistného plnenia
:


Moje kontaktné údaje


* Emailová adresa
:
* Mobilné číslo
:
zadávajte v tvare +421903111222