Hotline

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE (PZP)

Povinné zmluvné poistenie sprostredkované spoločnosťou ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. kryje nasledovné škody spôsobené prevádzkou automobilu:

škody na majetku
škody na zdraví (aj nároky pri usmrtení)
náklady právneho zastúpenia
ušlý zisk

Pri PZP poistení financovaného majetku je výška poistného garantovaná počas celej doby financovania – to znamená, že klient platí rovnakú výšku poistného.


ČSOB Leasing, a.s.