Hotline

POISTENIE - ČSOB LEASING POISŤOVACÍ MAKLÉR

ČSOB Leasing, a. s. ponúka komplexné poistné služby a poradenstvo cez svoju 100% dcérsku spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. vám ponúka poistenie:
pre majetok financovaný prostredníctvom ČSOB Leasing, a.s. Pripravili sme pre vás výhodné poistné sadzby havarijného poistenia, povinného zmluvného poistenia, poistenie strojov a technológií, nehnuteľností. Zároveň Vám pohodlné uzatváranie poistných zmlúv zabezpečí poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia. Výšku splátky poistného garantujeme počas celej doby financovania predmetu. Všetky splátky poistného máte rovnomerne rozvrhnuté do splátok.
pre majetok nefinancovaný prostredníctvom ČSOB Leasing, a.s.. Pripravili sme pre vás výhodné poistné sadzby aj pre majetok, ktorý nie je predmetom financovania v spoločnosti ČSOB Leasing, a.s.. Ponúkame vám možnosť využiť služby ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r.o. a dojednať si havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie, poistenie finančnej straty, poistenie strojov a technológií, poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad prerušenia prevádzky.

V prípade záujmu o zaslanie ponuky prosím vyplnte a odošlite on-line formulár. My vás budeme kontaktovať.

Poistenie všetkých rizík

Havaríjne poistenie
Havaríjne poistenie + pripoistenie
Automobil je poistený proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku havárie, živelných udalostí, vandalizmu a odcudzenia.
Čítajte viac
Povinné zmluvné poistenie
Povinné zmluvné poistenie (PZP)
Povinné zmluvné poistenie kryje škody na majetku, škody na zdraví, škody na zdraví (aj nároky pri usmrtení) a ušlý zisk.
Čítajte viac
Poistenie strojov a technológií
Poistenie strojov a technológií
V rámci poistenia strojov a technológií Vám ponúkame poistenie stacionárnych strojov, elektroniky a mobilných strojov.
Čítajte viac


Poistenie finančnej straty
Poistenie finančnej straty
Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou vozidla.
Čítajte viac
Poistenie finančnej straty
Ostatné druhy poistenia
K havarijnému poisteniu ponúkame doplnkové pripoistenia.
Čítajte viac
 ČSOB Leasing, a. s. ponúka komplexné poistné služby a poradenstvo cez svoju 100% dcérsku spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o. Pripravili sme pre Vás výhodné poistné sadzby havarijného poistenia, povinného zmluvného poistenia, poistenie strojov a technológií. Zároveň Vám pohodlné uzatváranie poistných zmlúv zabezpečí poistenie predmetu už v momente jeho prevzatia. Výšku splátky poistného garantujeme počas celej doby financovanie predmetu. Všetky splátky poistného máte rovnomerne rozvrhnuté do splátok.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s nasledovnými poisťovňami:

ČSOB poisťovňa, a.s.
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Generali Slovensko Poisťovňa, a.s.
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a .s.
QBE Insurance (Europe) Limited
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 

Napíšte nám / Kontaktný formulár* Meno a priezvisko
:
* E-mailová adresa
:
Mobilné číslo
:
* Dôvod kontaktu
:
* Správa
: