Hotline

OSTATNÉ DRUHY POISTENIA

ČSOB Leasing, poisťovací maklér ponúka ďalšie druhy poistenia:

poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku
poistenie zodpovednosti za škodu
poistenie pre prípad prerušenia prevádzky


ČSOB Leasing, a.s.